Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

"Po 26 latach zarządzania gminą pozostawiam ją w dobrej kondycji finansowej. Zero zadłużenia i spora nadwyżka budżetowa to nieczęsta sytuacja w polskich samorządach" - pisze w broszurze skierowanej do mieszkańców gminy Reńska Wieś Marian Wojciechowski.

Po raz drugi zorganizowano w parafii pw. Ducha Świętego w Ostrożnicy Orszak Wszystkich Świętych. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest ks. proboszcz Bernard Mocia.

Opadają emocje związane z wyborami samorządowymi, a ściślej z pierwszą ich turą, bo w wielu miejscach Polski 4 listopada odbędzie się "dogrywka". Z piętnastu miejsc do obsadzenia w Radzie Gminy Pawłowiczki aż dziesięć przypadło osobom startującym z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólne Dobro Gminy”.

W placówce, jaką jest inkubator kuchenny, społeczność produkuje i sprzedaje lokalne produkty spożywcze. Co najważniejsze, robi to legalnie i w oparciu o nowoczesne urządzenia i technologie. Koncepcji powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country, zrzeszającego wszystkie gminy wiejskie naszego powiatu, dotyczyła konferencja zorganizowana w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi.

Zaplanowany w dniach 5-9 listopada „Tydzień Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej” to akcja, której inicjatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Pawłowiczkach. Zainteresowani znajdą pomoc w pięciu placówkach.