Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu
Gazeta Lokalna Kedzierzyn Kozle:Sikawka kontra motopompa

Od minionego weekendu już nie wypada strażakom z Ostrożnicy śpiewać „Sto lat”. Miejscowa OSP zaczęła bowiem drugie stulecie swojego istnienia.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnicy datuje się na 8 marca 1908 roku. Jej założycielami byli: Józef Fischer – właściciel gospody i hotelu, Franciszek Nieużyła – studniarz, Franciszek Schewior – sprzedawca węgla, rolnicy – Karol Nieużyła, Florian Schewior, Kacper Kafka, Adolf Czerner, Robert Cichoń oraz Jan Kocur i Emil Janecki – dzierżawca folwarku w Ostrożnicy. Pierwszym prezesem został Józef Fischer, zaś naczelnikiem Kacper Kafka. Emil Janecki wybudował i oddał do dyspozycji budynek remizy oraz zobowiązał się też przekazać do dyspozycji straży parę rosłych koni, pasących się zwykle w pobliżu, wraz z woźnicą. Gmina Ostrożnica zakupiła natomiast sikawkę konną, umundurowanie i inny niezbędny sprzęt.
Oddali zawodówce
Z okazji jubileuszu ostrożniccy strażacy odrestaurowali konną sikawkę. Nie jest to jednak sprzęt, którym gasili pożary ich przodkowie. – Nasza dawna sikawka stoi przed komendą zawodowej straży w Koźlu, a my mamy teraz sprzęt przekazany z Pawłowiczek w 2001 roku przez ówczesnego wójta Winfreda Mleczkę. Pochodzi ona z około 1890 roku, a jej producent jest nam niestety nieznany – mówi kierujący dziś OSP Ostrożnica Waldemar Kania.
Do 1933 r. prezesem OSP był Kacper Kafka, naczelnikiem Józef Bernaś, jego zastępcą Antoni Pawlik, a skarbnikiem Adolf Czerner. Po nich, w latach 1933-45, naczelnikami byli kolejno: Maksymilian Bodinek, Edward Kopicki i Antoni Pawlik. W 1942 roku jednostka doczekała się motopompy typu S-800 Nagi, którą przewożono wraz ze sprzętem na dwukołowej przyczepie. Jej pierwszym operatorem, przeszkolonym w strażackiej szkole podoficerskiej w Nysie, został Maksymilian Kopicki. Podczas działań wojennych motopompa ta została utracona, dlatego po wojnie straż otrzymała inną – N-200, którą obsługiwał Antoni Ksoll.
Stalinowskie represje
Po zakończeniu wojny działalność OSP została wznowiona w 1946 r. Prezesem został na krótko Antoni Basista, a naczelnikiem Edward Kopicki. Od roku 1948 funkcję prezesa pełnił Reinhold Klimek. W 1952 r. na skutek represji stalinowskich wymuszona została zmiana zarządu. Prezesem został Alfred Czerner, naczelnikiem natomiast Alfons Klimek. Po zgłoszeniu przez Alfonsa Klimka rezygnacji z funkcji naczelnika jego funkcję przejął Józef Komorek. W 1954 r. Alfons Klimek wrócił do zarządu, obejmując tym razem stanowisko prezesa, zaś naczelnikiem został Alfons Bernaś.
W latach 1957-59, z inicjatywy Mariana Marca, ówczesnego przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrożnicy oraz prezesa OSP Reinholda Klimka, wybudowana została nowa remiza, zaś z kasy gromadzkiej zakupiono pierwszy w historii jednostki samochód - używanego Dodge’a.
W 1960 r. na stanowisko prezesa został wybrany Józef Bernaś, naczelnikiem został Józef Kopicki, jego zastępcą Jerzy Komorek, a skarbnikiem i sekretarzem Henryk Czerner. Kolejna zmiana w zarządzie nastąpiła w 1962 r. Prezesem został wtedy Gerard Kochoń, a naczelnikiem Henryk Adam.
W 1968 roku, z okazji 60-lecia istnienia OSP, mieszkańcy Ostrożnicy i Połowy ufundowali jednostce sztandar. Kolejny, z wizerunkiem św. Floriana, został ofiarowany dwadzieścia lat później podczas jubileuszu 80-lecia OSP.
Od roku 1969 prezesem został Henryk Czerner, zaś w 1982 roku funkcję tę przejął Bruno Chmielorz. W międzyczasie następowały też zmiany w wyposażeniu – pojazdy, zwykle używane, przekazywała do Ostrożnicy najczęściej Państwowa Straż Pożarna z Kędzierzyna-Koźla.
Auto z Pawłowiczek
W 1984 roku prezesem został Jerzy Komorek, naczelnikiem Antoni Świentek, skarbnikiem Alojzy Figura, sekretarzem Eryk Tchórz, a zastępcą naczelnika Artur Kopicki. W dziewięćdziesiątą rocznicę powstania OSP została wyremontowana remiza wraz ze świetlicą. Ufundowano także stojącą przy budynku figurę św. Floriana – patrona strażaków. W latach 90. jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt – otrzymała ciężki wóz gaśniczy Jelcz 315, przekazany z Pawłowiczek.
Na początku nowego millenium wybrano nowy zarząd. Prezesem został Gerard Gebauer, zaś naczelnikiem Artur Czerner. Po sześciu latach wybrano kolejny. Obecnie prezesem jest Waldemar Kania, zaś naczelnikiem Gerard Gebauer.
Podczas obchodów jubileuszowych w Ostrożnicy odbyły się gminne zawody strażackie (piszemy o nich obok). Podczas części oficjalnej udekorowano też zasłużonych miejscowych strażaków. Pod koniec imprezy doszło też do symbolicznego pojedynku ostrożnickiej konnej sikawki z motopompą, będącego wyrazem symbolicznej łączności przeszłości z teraźniejszością. Ku radości starszych druhów, technika pamiętająca lata ich młodości zwyciężyła.

***
Wyróżnieni podczas jubileuszu
Złoty Znak Związku OSP otrzymał Georg Komorek. Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano Antoniego Ksolla, Artura Kopitzkiego, Jerzego Stokłosę i Franciszka Dapę. Srebrnym odznaczono Janusza Szulkę, Artura Czernera, Romana Górala i Gerarda Gebauera. Brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono Marcina Drechslera, Józefa Kwoczałę, Marcina Kwoczałę, Manfreda Lehnerta, Zbigniewa Kiełbanię, Józefa Puszkę, Bernarda Kuzia, Stefana Kolasa, Krzysztofa Łukiewicza, Huberta Pohlmanna, Zygfryda Kubla, Teodora Syfnera i Rajmunda Białego oraz pośmiertnie Joachima Ksolla.

***
Liczby OSP Ostrożnica
- Jednostka dysponuje dwoma samochodami – ciężkim jelczem i lekkim żukiem oraz sikawką konną. Liczy 50 strażaków czynnych, 15 wspierających i jednego honorowego – mówi prezes Waldemar Kania.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy