Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Ostatniego dnia listopada w Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie miało miejsce posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Sportu, działającej przy Zarządzie Głównym Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu.

Posiedzenie składało się z części uroczystej i roboczej. Podczas uroczystej części spotkania najbardziej zasłużonym druhom bezinteresownie działającym na rzecz młodego pokolenia zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej i medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Odznaczenia wręczali: Joanna Szczawińska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej i druh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP. W posiedzeniu województwo opolskie reprezentowali: druhna Teresa Tiszbierek, dh Tomasz Golasz, dh Janusz Szulka i dh Sebastian Kwoczała.

– Część robocza poświęcona była zmianom regulaminów obowiązujących w OSP – informuje Tomasz Golasz, prezes OSP w Miejscu Odrzańskim. – Posiedzenie było również okazją do spotkania Krajowego Kolegium Sędziów, które odbyło swoje pierwsze posiedzenie. W skład Prezydium KKS wszedł przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów dh Janusz Szulka z OSP Polska Cerekiew.

Naszemu rozmówcy przypadła w udziale praca w zespołach roboczych, zajmujących się analizą i wprowadzeniem zmian w regulaminach dotyczących: ceremoniału, sztandarów, umundurowania, organizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych i zasad przeprowadzania konkurencji musztry.

– Udział mojej osoby w tak licznych zespołach mających zaproponować zmiany w ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa w Polsce jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Mam jednak świadomość, że wszystkie podjęte decyzje, muszą być bardzo przemyślane i odpowiedzialne – podkreśla druh Tomasz Golasz. 

 

Foto: OSP Miejsce Odrzańskie

Na zdjęciu od prawej: druh Marek Duda – wiceprzewodniczący komisji ds. Młodzieży i Sportu (przewodniczący krajowego kolegium sędziów), dh Teresa Tiszbierek – Przewodnicząca Komisji (wiceprezes  zarządu głównego ZOSP RP) i Monika Karłowicz – pracownik działu programowego odpowiedzialny za sprawy młodzieży

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy