Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

O ewentualnym urzędowym uwolnieniu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego od choroby Aujeszky'ego i aktualnej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń traktowały spotkania zorganizowane dla hodowców trzody chlewnej przez powiatowego lekarza weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.

Program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego (ChA) w populacji świń jest prowadzony na obszarze całego kraju od 2008 r. Po dwóch latach od jego wprowadzenia Komisja Europejska uznała nasz kraj za prowadzący zatwierdzony program zwalczania tej choroby. Choroby, której wirus powoduje u świń obniżenie odporności, co kończy się u nich niedowładem i porażeniem.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń, program realizowany będzie w latach 2018-2020.

Obowiązują zasady bioasekuracji – utrzymywanie świń w sposób zabezpieczający je przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych.

W trakcie spotkań uczestnicy mogli wypełnić deklarację, w której – za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii – wnioskuje się do Komisji Europejskiej o uznanie naszego regionu za urzędowo wolny od ChA.

Również o ASF traktowały spotkania przeprowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.

Według stanu na koniec czerwca 2018 r. tylko trzy regiony w Polsce były urzędowo wolne od ASF, 77 regionów było do uwolnienia do 30 czerwca, a pięć – do końca br.

Od początku tego roku w Polsce wykryto 109 ognisk choroby u świń. Odnotowano w 2018 r. 1908 przypadków zarażenia ASF u dzików.

Wirus bardzo długo przeżywa w środowisku. Dla przykładu w gnijących zwłokach jego przeżywalność to 14 tygodni, w chlewniach – cztery miesiące, a w mięsie mrożonym aż tysiąc dni.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy