Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Każdy sposób na podnoszenie poziomu czytelnictwa jest dobry. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach ogłasza konkurs na Czytelnika Roku 2018. Kto w ciągu całego roku wykaże się największą systematycznością w korzystaniu z szerokiej oferty placówki, będzie mógł liczyć na nagrody.

Celem konkursu jest zachęcenie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania biblioteki.

W konkursie biorą udział czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów GBP w Pawłowiczkach. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnika Roku 2018 jest największa liczba wypożyczonych i przeczytanych w ciągu roku książek, uczestnictwo w imprezach bibliotecznych czy też przestrzeganie regulaminu biblioteki.

Konkurs obejmuje cztery grupy wiekowe czytelników. Pierwsza to dzieci 6-letnie i młodsze, a kolejne: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-16 lat.

Komisja ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu - w styczniu 2019 r. Dla laureatów przeznaczone są nagrody.

Ankietowe badanie czytelnictwa w Polsce, przeprowadzone w listopadzie 2016 r. przez Bibliotekę Narodową we współpracy z TNS Polska, wykazało, że zaledwie 37 proc. przeczytało w roku 2016 co najmniej jedną książkę. Był to najgorszy wynik w okresie 2000-2016. Społeczny zasięg książki od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie - wskaźnik „czytający co najmniej jedną książkę rocznie” oscyluje wokół 40 proc. (w roku 2004 osiągnął najwyższą wartość - 58 proc.).

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy