Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

W tygodniku ilustrowanym „Nature” z 8 marca, jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie, opublikowano artykuł poświęcony największym dotąd badaniom genetycznym starożytnego DNA, w których wykorzystane zostały m.in. próbki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych w Dzielnicy w gminie Cisek.

Badania są efektem współpracy międzynarodowego zespołu 144 genetyków i archeologów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dzięki nim udało się stworzyć dużo bardziej subtelny obraz zróżnicowania populacji europejskich, niż było to dotąd możliwe – poinformował 8 marca w piśmie przesłanym do mediów dr Mirosław Furmanek, adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mirosław Furmanek wraz z Arturem Rapińskim – archeologiem z biura Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu prowadzą badania archeologiczne w Dzielnicy od 2004 r.

Każdego roku przynoszą one niezwykłe efekty, dostarczając wielu cennych informacji na temat społeczności żyjących na tym terenie od 7500 do 4000 lat temu – podkreśla dr Mirosław Furmanek. Dodaje, że od trzech lat badania skoncentrowane są na cmentarzysku z przełomu młodszej epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu (ok. 4300-4100 lat temu).

Wśród odkrytych dotąd grobów na szczególną uwagę zasługuje odkryty w 2017 r. pochówek mężczyzny z bogatym wyposażeniem, składającym się z ozdób oraz przedmiotów podkreślających jego wysoką pozycję – przypomina badacz, którego zespołowi studentów towarzyszyliśmy w minionym roku na wykopaliskach w Dzielnicy. Potem uczestniczyliśmy również w konferencji prasowej, którą naukowiec przeprowadził w budynku starej szkoły w Dzielnicy. Funkcjonuje w niej minimuzeum, gromadzące niewielką część wydobytych w Dzielnicy znalezisk (kolekcja jest na bieżąco wzbogacana). Gromadzone są w nim również eksponaty przywiezione przez naukowców. Budynek stanowi także bazę noclegową i wypadową dla studentów podczas prac wykopaliskowych.

W badaniu będącym osią artykułu w „Nature”, poza próbkami z Dzielnicy, co interesuje nas najbardziej, wykorzystano również te, które Furmanek i Rapiński wydobyli z ziemi w nieodległych Kornicach i Raciborzu. Wszystkie próbki analizowano w laboratorium genetyka Davida Reicha z Harvard Medical School.

Poprzez zaawansowane badania genomiczne, które wykonano dla około czterystu szkieletów pochodzących z najważniejszych stanowisk w Europie, w tym również dla niektórych szkieletów odkrytych w Dzielnicy, podjęto próbę wyjaśnienia zagadki związanej z pojawieniem się pomiędzy ok. 4750 a 4400 lat temu grobów wyposażonych w bardzo podobne do siebie przedmioty, które ze względu na występujące wśród nich ekskluzywne naczynia w kształcie odwróconego dzwonu nazywano kulturą pucharów dzwonowatych albo „fenomenem pucharów dzwonowatych” – objaśnia dr Mirosław Furmanek.

 

Na zdj. Funkcję zastępcy dra Mirosława Furmanka pełnił podczas naszej zeszłorocznej wizyty w Dzielnicy Marek Grześkowiak, wówczas doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. – Naszym zadaniem na chwilę obecną jest jak najlepsze zabezpieczenie materiałów. Prawdziwe badania i analizy zaczną się dopiero w gabinetach i laboratoriach – zapowiadał Grześkowiak

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy