Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Gmina Reńska Wieś uczestniczyć będzie w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Ministerstwo Sportu i Turystyki adresuje go do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W programie koordynowanym przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu wezmą udział następujące szkoły z terenu gminy: ZSP w Reńskiej Wsi (45 uczniów), ZSP w Pokrzywnicy (30 uczniów), ZSP w Większycach (30 uczniów) i ZGS w Długomiłowicach (30 uczniów).

„Umiem pływać” zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Głównymi celami programu są: upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez młodych podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania wadom postawy i korygowania ich, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zajęcia są realizowane od 1 lutego do 7 grudnia 2018 r. z przerwą na okres wakacji letnich.
Na realizację programu WZ LZS w Opolu otrzymano dotację w kwocie 254,4 tys. zł. Wkład własny gminy Reńska Wieś wyniósł 13,5 tys. zł. Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu to bardzo istotne i skuteczne elementy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydajności organizmu. Liczne badania wyraźnie wykazują, że mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagę od niepływających rówieśników. Ponadto ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

 

Źródło: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi

Fot. Pixabay.com

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy