Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Przeważyło doświadczenie kierownika budowy. To konsorcjum polskich firm, a nie czeskie przedsiębiorstwo, zrealizuje zadanie „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów”.

Zarządca drogi ogłosił przetarg 5 września 2017 r. Pierwotnie oferty można było składać do 16 października. Procedurę przetargową wydłużono o dziesięć dni.

28 grudnia spośród czterech ofert udało się wyłonić najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą. Złożyło ją przedsiębiorstwo M-Silnice a.s. z Pardubic w Republice Czeskiej.

Ponieważ jeden z konkurentów w przetargu nie pogodził się z werdyktem, złożył odwołanie od decyzji, które uznano za zasadne. Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty unieważniono 8 stycznia. Powodem było „(...) uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych informacji mających wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)”. Ponowne rozpatrzenie ofert miało wyłonić wykonawcę zadania do końca stycznia.

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty przesunęło się w czasie.

– Czekamy na złożenie dokumentów przez jednego z oferentów – mówiła 31 stycznia Małgorzata Kordek, specjalista Wydziału Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego w opolskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Sprecyzowała, że do 12 lutego opolski oddział GDDKiA oczekuje na uzupełnienie dokumentów przez jednego z wykonawców. – Jeśli te dokumenty będą dostępne, nie będzie już żadnych braków, wezwań do uzupełnienia, to myślę, że w ciągu trzech dni, do 15 lutego, wyłoniona zostanie zwycięska oferta – precyzowała Małgorzata Kordek.

Nie trzeba było czekać tak długo. 2 lutego ogłoszono, że za najkorzystniejszą uznaje się ofertę złożoną przez konsorcjum firm: ADAC-LEWAR Sp. z o. o. z Przystajni (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla (partner konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc (partner konsorcjum), które inwestycję wyceniło na 34.790.492,89 zł.

W kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” komisja przyjęła dwa z trzech zadań wskazanych pierwotnie przez konsorcjum firm. W przypadku czeskiego przedsiębiorstwa uznano, że z trzech zadań przyjąć można tylko jedno. Ten aspekt zadecydował, że to jednak nie Czesi zrealizują inwestycję.

Poza przebudową skrzyżowania DK 38 i DK 45 z DW 418 w Reńskiej Wsi na rondo turbinowe, zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania bezkolizyjnego w Większycach, wykonanie jezdni o szerokości 7 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m, budowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych oraz drogi transportu rolnego.

Roboty budowlane być może ruszą jeszcze pod koniec tego roku. Planowanym terminem zakończenia inwestycji jest 15 listopada 2019 r.

 

Z przebiegiem procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przetargu można się zapoznać TUTAJ.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy