Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Sprawnie i szybko przebiegła listopadowa sesja Rady Gminy Pawłowiczki. W trakcie obrad poruszono kilka tematów ważnych dla szerokiego odbiorcy.

Omawiając działalność międzysesyjną, wójt gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon poinformował o zmianach, jakie od 12 grudnia czekają mieszkańców jego gminy, jeśli chodzi o przynależność (wraz z sąsiednią gminą Reńska Wieś) do spółki ZUK Baborów, świadczącej na ich terenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Za ścieki mieszkańcy gminy Pawłowiczki zapłacą po staremu, czyli 4,7 zł za metr sześcienny. Cena wody wzrośnie o 30 gr na tzw. kubiku, kształtując się na poziomie 2,57 zł. Również w abonamencie nastąpią zmiany.

– Zgodnie z ustawą osoby, które odprowadzają ścieki do instalacji, muszą być obciążane za odczyt ilości tych ścieków – mówił wójt Treffon. Zmniejszy się zatem abonament dla odbiorców wody, a część kwoty zostanie przesunięta na koszt ścieków. – W rezultacie, jeśli chodzi o finanse, gospodarstwo domowe nie straci na tym zadaniu. Jedynie zyskają ci, którzy tylko odbierają wodę, a nie oddają ścieków, bo opłata abonamentowa za wodę zostanie zmniejszona – informował włodarz.

Rada gminy zobowiązana jest do przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten jasno określa m.in., jak powinny wyglądać wnioski, zgłoszenie przystąpienia do przetargów, ogłaszanych na terenie gminy.

W gminie Pawłowiczki od wielu lat wdrażane są dwa programy. Pierwszy dotyczy usług opiekuńczych i zdrowotnych. Jak mówił wójt Treffon, do tej pory jedyną organizacją pozarządową, która wygrywa przetargi, jest Caritas. Drugi program związany jest z krzewieniem kultury fizycznej i sportu. I tu nie ma konkurencji – jedyną organizacją pozarządową działającą w tej sferze na terenie gminy są Ludowe Zespoły Sportowe. Warto wspomnieć, że z przedstawicielami LZS-ów spotkano się niedawno na komisji, by mówić o ich potrzebach finansowych.

Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej na terenie Pawłowiczek. Chodzi o ulicę, na którą można trafić, jadąc spod urzędu gminy w kierunku posterunku policji. Przy wąskiej drodze – w lewo przed posterunkiem – powstał budynek, właściciele dwóch kolejnych obiektów planowanych do budowy są w trakcie załatwiania formalności. Ze środków tegorocznego budżetu przedłużono dla tej ulicy część kanalizacji, do której będzie można podłączyć budynki. Radni przychylili się do woli wnioskujących mieszkańców, by ulicę nazwać Akacjową.

– Od wielu lat jest przyjęte, że nie staramy się narzucać nazw nowych ulic. W tej kadencji powstało na pewno kilka nowych ulic, których proponowane przez mieszkańców nazwy radni zaakceptowali – mówił Jerzy Treffon. Dodał, że właściciele działek, którzy chcą postawić nowe budynki w ciągu niemającym jeszcze nazwy, muszą zgłosić się w tej sprawie z wnioskiem do urzędników.

– Nazwy są bardzo trafne, neutralne. Jak pamiętamy, w Gościęcinie powstała ulica Słoneczna, a w Pawłowiczkach – Cicha i Słoneczna. Myślę, że niezależnie od czasów, nie będziemy musieli nigdy ich zmieniać – nawiązał wójt do ustawy dekomunizacyjnej, zgodnie z którą muszą m.in. zostać zmienione nazwy ulic propagujące komunizm bądź inny ustrój totalitarny.

W przypadku gminy Pawłowiczki do zmiany nazwy nie zgłoszono żadnej ulicy. Do samorządowców docierają jednak sygnały, że w przypadku dwóch miejsc w Pawłowiczkach może być brana pod uwagę zmiana ich nazw – wątpliwości wzbudza ul. Wyzwolenia i plac Jedności Narodu.

W przypadku gdy samorządy gminne czy powiatowe nie decydują się na podjęcie uchwał o zmianie nazw ulic na swoim terenie – bazując na ustawie dekomunizacyjnej – a zapadnie decyzja o konieczności ich zmiany, zadanie realizuje wojewoda.

– Mam nadzieję, że u nas coś takiego się nie zdarzy – mówił włodarz. Przypomniał, że w latach 90. w Pawłowiczkach zmieniono nazwy dwóch ulic: 22 Lipca na Lipową, a Bieruta na Magnoliową.

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy