Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Konkurs "O mojej wsi piórem" miał na celu wyłonić najciekawsze opowiadania o treściach związanych z rolnictwem i tradycjami. We wrześniu 2017 r. 198 uczniów szkół z Gminy Bierawa wzięło udział w specjalnych warsztatach dziennikarskich. Z całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wpłynęło do nas 48 prac, z czego 16 najlepszych wydaliśmy w specjalnej publikacji.

 

 


Finał konkursu wraz z wręczeniem nagród miał miejsce na corocznie organizowanej imprezie pod nazwą "Jesienne bajanie mistrza Brzechwy", 21 października 2017 r. w Domu Kultury w Dziergowicach, gdzie zaprezentowany został także spektakl teatralny poświęcony ekologii, wsi i tradycji. Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

Temat 1: Rolnik – bezpieczeństwo i ekologia
Kategoria wiekowa: klasy IV-V szkoły podstawowej
Miejsce I – Nadia Mazur
Miejsce II – Patryk Ritner
Miejsce III – Angelika Barucha
Wyróżnienie – Roksana Zmarzły

Kategoria wiekowa: klasy VI-VII szkoły podstawowej
Miejsce I – Manuela Makosz
Miejsce II – Paweł Czerny
Miejsce III – Natalia Smykała
Wyróżnienie – Kacper Frydrych

 

Temat 2: O czym nie mogę zapomnieć? – tradycje i zwyczaje w mojej wsi
Kategoria wiekowa: klasy IV-V szkoły podstawowej
Miejsce I – Marta Czerny
Miejsce II – Klaudia Wolf
Miejsce III – Agnieszka Pankala
Wyróżnienie – Anna Zimnik

Kategoria wiekowa: klasy VI-VII szkoły podstawowej
Miejsce I – Paweł Małecki
Miejsce II – Piotr Pucia
Miejsce III – Natalia Behr
Wyróżnienie – Marek Pietrasz


O mojej wsi piórem to innowacyjny projekt, który został zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017. Beneficjent, Lokalna sp. z o.o., wraz z partnerami zobowiązali się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich wśród młodzieży klas IV-VII oraz do wydania publikacji z nagrodzonymi w konkursie pracami. Celem operacji było podniesienie świadomości rangi zagadnień związanych  z bezpiecznym i ekologicznym rolnictwem, koniecznością kultywowania tradycji właściwych dla danego regionu, a także aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności młodzieży.  Budżet projektu:  26.417,12 zł.

 

 ********

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl)

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

********

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Za treść informacji odpowiada Lokalna sp. z o.o.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Każdy może zostać partnerem KSOW. Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
i możliwość zarejestrowania się jako partner znajdziecie  w portalu internetowym http://ksow.pl
 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy