Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Trzy miliony złotych przeznaczono na Marszałkowski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy województwa opolskiego po raz pierwszy mogą współdecydować, na co wydatkować budżet województwa. Wśród projektów szczególnie mocno powiązanych z gminami wiejskimi naszego powiatu znajdują się dwa.

Projekty ze wszystkich powiatów składano do 10 marca. Głosowanie – elektroniczne i w formie papierowej, poprzez składanie karty do głosowania – trwa do 19 maja. Zatem czasu na oddanie głosu nie zostało wiele.

Głosować można tylko raz. Każdy, kto ukończył 16. rok życia, może oddać głos na jeden z trzech zadań o zasięgu subregionalnym i jeden z projektów powiatowych. Wśród zadań dotyczących powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajduje się osiem propozycji. W tym projekt autorstwa MDP z Miejsca Odrzańskiego i prezesa stowarzyszenia „Rzeki dzielą – Odra łączy” Bronisława Piróga.

Aktywność i edukacja

Pełna nazwa projektu strażaków z Miejsca Odrzańskiego brzmi „Aktywność i edukacja – obozy dla młodzieży pod namiotami wraz ze szkoleniem opiekunów”. Napisanie wniosku – od momentu powstania pomysłu do ostatecznego kształtu, z kilkukrotną zmianą różnych wariantów – zajęło trzy tygodnie. Wnioskowana kwota to 99.919 zł.

Skąd wziął się pomysł na projekt? O to pytamy Tomasza Golasza, opiekuna MDP w Miejscu Odrzańskim. – Od momentu powstania drużyny nasza MDP jest ambasadorem, a przynajmniej czasami się tak czujemy, młodzieżowego pożarnictwa. Młodzież w OSP to postawa, bez niej przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych może być zagrożona. Nasze sukcesy poprzedzone ciężką i wymagającą wyrzeczeń pracą sprawiły, że nabyliśmy dużego doświadczenia, którym z chęcią się dzielimy z młodzieżą i opiekunami z całej Polski. Już w zeszłym roku zaplanowaliśmy warsztaty dla młodzieży, w których 13 maja weźmie udział prawie stu przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z całego powiatu – mówi Tomasz Golasz. W tym roku jego drużyna postanowiła pójść krok dalej i, jeżeli uda się jej zebrać odpowiednią ilość głosów, chce zorganizować krótkie obozy. Integrowałyby one młodych, a przy okazji uczyły wielu wartościowych rzeczy. – Wszystko to ma być poprzedzone szkoleniami dla opiekunów. Żeby nabyli oni nowych umiejętności i uzyskali potrzebne dokumenty do pracy z młodzieżą – tłumaczy rozmówca.

Na czym dokładnie miałoby polegać projekt? Przewiduje on przeszkolenie 20 opiekunów wypoczynku, 10 kierowników wypoczynku i 10 kierowników wycieczek. W każdym z trzech (3-4-dniowych) obozów pod namiotami – w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. – uczestniczyłoby 40 dzieci. – Program obozów jest już zaplanowany, można powiedzieć, z dokładnością co do minuty. Obejmuje między innymi olimpiadę obozową, podchody, naukę podstawowych zagadnień związanych z pożarnictwem – wymienia opiekun MDP w Miejscu Odrzańskim.

Jak namawiają innych do oddania głosów na ich projekt? – Staramy się osobiście dotrzeć do mieszkańców i zachęcać ich do naszej, godnej każdego oddanego głosu, inicjatywy. Założeniem naszym jest, że realizacja tego projektu wprowadzi nową jakość w funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Mamy nadzieję, że te spotkania młodych adeptów pożarnictwa – zjazdy młodzieży – będą miały swoją kontynuację co roku, na bazie stworzonej właśnie ze środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – dodaje Tomasz Golasz.

Czyste brzegi

„Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy - likwidacja dzikich wysypisk” to projekt autorstwa prezesa stowarzyszenia „Rzeki dzielą – Odra łączy” Bronisława Piróga. W pisaniu wniosku wsparła go córka Anna.

Kwota, o którą wnioskują to 63.750 zł.

Pozyskane pieniądze posłużyłyby gruntownemu pozbyciu się zalegających śmieci w Odrze i Kłodnicy w obrębie naszego powiatu. W szczególności opon i odpadów wielkogabarytowych, których nie sposób wyłowić i przetransportować w trakcie corocznego sprzątania Odry, organizowanego przez Piróga. – Z kajaków i łódek to niemożliwe – zaznacza rozmówca. Gdyby jego wniosek zyskał akceptację głosujących, śmieci mogłyby zostać wyłowione i odtransportowane na pokładzie odpowiednio dużej jednostki pływającej – na przykład wypożyczonej barki.

Tak duża akcja, która odbyłaby się u nas po raz pierwszy, prowadzona byłaby na odcinkach: Przewóz-Dziergowice-kozielski „Szkwał” (Odra) i Mechnica-Sławięcice (Kłodnica). Pomoc deklarują m.in. wypożyczalnie i kluby kajakowe, WOPR, strażacy i szkoły z naszego powiatu.

Projekt obejmuje nie tylko sprzątanie rzek. Zakończyłby się festynem z festiwalem piosenki ekologicznej i innymi atrakcjami jak np. wystawa trofeów wędkarskich i konkurs na piosenkę ekologiczną.

Dodatkowym widocznym efektem akcji byłoby postawienie tablic w miejscach dzikich wysypisk. Projekt być może mógłby się także przyczynić do wytypowania dotąd nie odkrytych miejsc do odpoczynku nad Odra i Kłodnicą. – Dodatkowo wszystkim, którzy przyłączą się do naszej akcji, umożliwimy darmowy rejs statkiem „Silesia” po naszych akwenach – zapowiada Piróg.

 

W Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim najwygodniej i najszybciej oddać swój głos drogą elektroniczną, wypełniając kartę do głosowania. Ogłoszenie wyników do 30 czerwca.

 

Foto: Archiwum MDP w Miejscu Odrzańskim, W

1. MDP w Miejscu Odrzańskim

2. Zeszłoroczne sprzątanie Odry

 

1
1
2
2

 

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy