Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Senator Grzegorz Peczkis skierował do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu przez urząd miasta obowiązków nadzoru nad przebudową nowo oddanego odcinka alei Jana Pawła II.

 

O nieprawidłowościach przy inwestycji głośno mówił już rady miasta Ryszard Masalski, kiedy pod koniec listopada droga została oddana do użytku, a na kilku jej odcinkach przeprowadzono odwierty. Uczestniczył w tej procedurze i jak stwierdził - warstwa asfaltu była zbyt cienka.

 

- Ludzie przychodzą do nas ze skargami, przynoszą informacje na piśmie o nieprawidłowościach funkcjonowania zarówno przy budowie al. Jana Pawła II, przy tym nowym odcinku, na którym po niespełna miesiącu pojawiła się pierwsza dziura. Jak również o tym, że asfalt został położony o grubości zupełnie niższej, niż było przewidziane w projekcie. I w związku z tym powiadomiliśmy organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa w tym zakresie - powiedział na swojej konferencji dla prasy senator Grzegorz Peczkis.

 

Prezydent miasta Sabina Nowosielska potwierdza, że grubość poszczególnych warstw drogi różni się od wartości podanej w projekcie, ale według opinii projektanta mieszczą się one w przyjętych normach. Sprostowała także, że odwierty były cztery, a nie dwa, jak zarzucają senator Peczkis i radny Masalski. I to właśnie z tych czterech, wyniki dwóch odbiegały od projektowanej wartości.

 

- Faktycznie, zadanie zostało wykonane w części inaczej niż projekt zakładał. Tutaj możemy dyskutować dlaczego tak się stało, ale jest to odrębna sprawa. Ale trzeba stwierdzić, na ile to inne wykonanie wpływa na to, co chcieliśmy uzyskać. Teoretycznie możemy zażądać zrobienia tego, co jest w projekcie dokładnie, ale to z kolei by się wiązało z przedłużeniem terminu i zamknięciem drogi na kolejny długi okres czasu. Ja osobiście nie znam inwestycji, która byłaby dokładnie zrealizowana tak, jak projekt na początku zakładał. Z reguły zawsze są mniejsze, czy większe zmiany w projekcie. To projektant określa, czy zmiana bądź różnica w stosunku do tego, co było projektowane jest do przyjęcia. Projektant otrzymał wszystkie dane z odwiertów oraz badań i stwierdził, że droga uzyska oczekiwane parametry - powiedział zastępca prezydenta Artur Maruszczak.

 

W ramach rekompensaty przedłużono termin gwarancji, co jest dodatkowym zabezpieczeniem dla miasta. Ale jak zaznacza zastępca prezydenta, jeżeli coś miało by się wydarzyć z nawierzchnią, to stanie się to w dwóch-trzech pierwszych latach użytkowania.

Pod wnioskiem senatora Grzegora Peczkisa o skierowanie sprawy do prokuratury podpisali się także Grzegorz Mateja i Ryszard Masalski.

 

- W związku z tym, że prokurator jeszcze żadnych ruchów medialnych, czy publicznych nie postąpił, to uprzejmie proszę o to, żeby w tym temacie jeszcze mnie nie przepytywać. Będzie to przedmiotem dalszych konferencji, gdy już będą jakieś ustalenia - dodał Grzegorz Peczkis.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek

Biorą udział w konwersacji