Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Od kilku lat gmina Kędzierzyn-Koźle zabiega o budowę i przebudowę dwóch wałów nadodrzańskich. Aby zadania te mogły zostać zrealizowane, od 2013 roku miasto przekazało Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu już 570 tys. zł na opracowanie potrzebnej dokumentacji. Dodatkowe środki w wysokości 230 tys. zł WZMiUW otrzyma w tym roku.

 

 

Gminne dotacje dotyczą wykonania dokumentacji projektowych następujących zadań:

 

  • budowy, przebudowy i modernizacji lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów w Kędzierzynie-Koźlu,
  • budowy lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki-Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś – etap II,
  • budowy i rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

Z informacji, jakie urząd miasta otrzymał od WZMiUW, wynika, że najbliżej realizacji jest pierwsze z wymienionych zadań. Obecnie WZMiUW czeka na przyznanie środków przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kwota, o jaką wnioskowano, to 16,2 mln złotych.

 

W przypadku drugiego zadania opracowanie dokumentacji projektowej zostało zakończone pod koniec ubiegłego roku. Obecnie WZMiUW czeka na wydanie pozwolenia na realizację inwestycji przez urząd wojewódzki.

 

Jeżeli chodzi o budowę wału przy miejskiej oczyszczalni ścieków, dokumentacja projektowa powinna być gotowa do końca tego roku.

 

Ponadto gmina Kędzierzyn-Koźle w 2015 r. zabezpieczyła w budżecie kwotę 321 tys. złotych na wypłatę odszkodowań za planowane do zajęcia grunty pod budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Z tej sumy do tej pory przekazano WZMiUW blisko 220 tys. złotych.

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy