Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu ma spory problem. Jedyny na terenie całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wóz z drabiną i wysięgnikiem najprawdopodobniej zostanie wycofany z użytku jeszcze w tym roku.

Ogólnopolski konkurs "Wybieram wybory" przeznaczony dla szkól ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju, został zorganizowany przez Państwową Komisje Wyborczą wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W czwartek 22 lutego chwilę przed godziną 11 straż pożarna została zadysponowana na akwen przy południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, na którym znajdowały się przymarznięte do tafli łabędzie.

Jakie są zawody przyszłości? Do czego ja się nadaję? Czy znajdę po tym pracę? Czy ta praca będzie mnie cieszyć? - zastanawiają się zwykle gimnazjaliści. Wychodząc naprzeciw tym ważnym pytaniom serdecznie zapraszamy gimnazjalistów i ich rodziców do uczestnictwa w I Tygodniu Motoryzacyjnym w dniach od poniedziałku 26 lutego do 3 marca w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7.

I Powiatowa Konferencja Ekonomiczna pt. "Człowiek w świecie ekonomii" odbyła się w środę 21 lutego w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. uczniowie, nauczyciele - również z innych szkół, przedstawiciele urzędu skarbowego, banków, ZUS, Opolskiego Centrum Rozwoju Edukacji, czy Kuratorium Oświaty.