Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Firmy ubezpieczeniowe posiadają wiele rozwiązań, wariantów cenowych, jak również rodzajów polis – terminowe, bezterminowe, rodzinne, posagowe, inwestycyjne. Tak szeroka oferta powoduje, że klienci odkładają w czasie decyzję o zakupie, co dzieje się z niekorzyścią dla nich samych.

Zniechęcenie w poszukiwaniu ubezpieczenia dotyczy głównie osób starszych. Dla nich oferta ubezpieczeniowa jest zdecydowanie węższa i ma nieco inne zasady działania. Dobrym rozwiązaniem okazać się może w takim przypadku bezterminowa polisa na życie.

 

Czym jest polisa bezterminowa?

Ubezpieczenie bezterminowe to rodzaj polisy, która chroni ubezpieczonego dożywotnio. Ponieważ tego typu produkt jest adresowany głównie do osób w podeszłym wieku, często nie jest wymagana ankieta medyczna. Ubezpieczeni muszą jednak liczyć się z nieco węższym zakres ochrony i niższymi sumami ubezpieczenia. Co w zamian? Możliwość kontynuowania ochrony bez płacenia składek!

Aby przejść w tryb bezskładkowy, należy spełnić warunek stawiany przez ubezpieczyciela. Tym warunkiem jest wcześniejsze wpłacanie składek przez określony czas, np. 10 lat. Jednak ochrona, którą zapewnia ubezpieczenie po zamknięciu okresu składkowego będzie obowiązywać nadal.

To, że polisa jest bezterminowa wcale nie oznacza, że można do niej przystąpić w dowolnym momencie. Oferta dedykowana np. osobom starszym dopuszcza przystąpienie do ochrony w określonym wieku, najczęściej przed ukończeniem 70. roku życia.

 

Co daje ubezpieczenie na życie?

Przy zakupie ubezpieczenia dobrze jest mieć podstawowe pojęcie o produktach ubezpieczeniowych, by nie dać się namówić na polisę, która nie będzie zbyt korzystna.

Ubezpieczenie na życie w swojej podstawowej funkcji ma za zadanie chronić życie osoby ubezpieczonej. Oznacza to w praktyce, że po śmierci ubezpieczonego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie osobom wskazanym w umowie jako uposażone. W przypadku, gdy ubezpieczony nie wskazał w umowie takich osób, firma wypłaca świadczenie osobom, które dziedziczą po zmarłym.

Jako odszkodowanie wypłacana jest suma ubezpieczenia. Wysokość sumy ustalona jest w momencie podpisywania umowy – ubezpieczony wybiera ją samodzielnie. Ta kwota może być wyższa lub niższa – w zależności od przyczyn śmierci ubezpieczonego. Jeśli np. do śmierci dojdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie pracy, firma może wypłacić nawet 200% lub 300% ustalonej sumy ubezpieczenia.

Jeśli ubezpieczonego interesuje dodatkowa ochrona – odszkodowania z tytułu poważnego zachorowania, kontuzji lub wypadku – może zakupić odpowiednie rozszerzenie umowy. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj mają w swojej ofercie kilka umów dodatkowych, które zwiększą szanse na otrzymanie odszkodowania.

Polisa na życie ma określony próg wiekowy, w którym można przystąpić do zakupu – zazwyczaj zaczyna on się w wieku 18 lat a kończy w okolicach 70-80 roku życia, jest to już kwestia indywidualna każdej polisy oraz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Większość ubezpieczeń indywidualnych posiada również czas karencji. Jest to czas pomiędzy zawarciem umowy w faktycznym rozpoczęciem pełnej ochrony nad ubezpieczonym. Jest to zabezpieczenie ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami. Oznacza to, że osoba, u której zdiagnozowano poważną chorobę, decydując się szybko na zakup ubezpieczenia, nie może liczyć na odszkodowanie z tytułu zachorowania.

 

Gdzie szukać polisy bezterminowej?

Informacji najlepiej zasięgać u sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. Na stronie internetowej konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego znaleźć można jedynie szczegóły dotyczące polis jednej firmy. Brak porównania może odbić się na satysfakcji klienta – po jakimś czasie okaże się, że konkurencyjne firmy mają zdecydowanie lepsze rozwiązania.

Dobrym źródłem informacji są za to rankingi ubezpieczeniowe – tworzone przez specjalistów z branży ubezpieczeniowej, którzy przyznają oceny dostępnym na rynku ofertom. Zatem jeśli kogoś interesuje ubezpieczenie na życie dla seniora w www.rankingubezpieczennazycie.pl, może być pewien, że znajdzie wiele solidnych ofert. Specjaliści oceniają poszczególne produkty w kilku kategoriach, m.in. możliwości zmiany umowy w trakcie jej trwania, wysokości sumy ubezpieczenia, możliwości zawieszenia płacenia składki itd.

  

Porównanie pozwoli zaoszczędzić

Osoby starsze mogą być pewne, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz bardziej otwierają się na ich potrzeby. Coraz więcej ofert podnosi górną granicę wiekową, dzięki czemu w każdym wieku można zakupić dowolne ubezpieczenie.

Jeśli klient zdecyduje się na ubezpieczenie na życie z www.rankingubezpieczennazycie.pl, może mieć pewność, że będzie mieć możliwość porównania większej ilości ofert. Porównanie przede wszystkim pozwala zaoszczędzić, nie tylko pieniądze, ale i czas. Skumulowanie ofert w jednym miejscu pozwala na rzetelne zapoznanie się z dostępnymi możliwościami.

Seniorzy decydując się na zakup ubezpieczenia na życie muszą mieć świadomość, że proponowane sumy ubezpieczenia mogą być niższe niż w wypadku osób młodszych. Im wyższy wiek, tym wyższa może być składka miesięczna oraz mniejsza ochrona – przede wszystkim zdrowotna.

Im później klient decyduje się na zakup ubezpieczenia, tym większe ryzyko jego zachorowania. Ubezpieczyciel stosując niższe sumy ubezpieczenie i węższy zakres ochrony w ten sposób chroni się przed zbyt częstym wypłacaniem odszkodowań.

Ostatecznie polisa bezterminowa będzie dobrym rozwiązaniem dla osób starszych – ochrona będzie trwać nawet po zakończeniu okresu składkowego, a w razie śmierci ubezpieczonego pieniądze z polisy mogą być posłużyć jako spłata zaciągniętych pożyczek czy wsparcie najbliższych.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy