Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

W ostatnich latach pojawiło się wiele seriali poświęconych tematyce prawniczej. Wystarczy wspomnieć chociażby „Prawo Agaty”, czy : Sędzię Annę Marię Wesołowską”. Wiele osób zadaje sobie pytanie co należy zrobić, aby móc wykonywać zawód adwokata.

 

Po pierwsze- studia prawnicze

 

Pierwszym krokiem jest ukończenie studiów prawniczych. To tam student zdobywa wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa. Studia nie należą do łatwych, koniecznym jest opanowanie  z każdego przedmiotu obszernego materiału, w skład którego wchodzą nie tylko same teksty ustaw lecz także podręczniki. Podczas studiów prawniczych można odbyć staż w wybranej przez studenta kancelarii adwokackiej, co pozwala z bliska sprawdzić, jak wygląda w praktyce zawód adwokata. Jeśli student stwierdzi , że chce podążać tę ścieżka rozwoju zawodowego, koniecznym będzie przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i uzyskanie z niego wyniku pozytywnego.

 

Po drugie - aplikacja adwokacka

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką organizowany jest co roku jesienią przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uzyskanie  pozytywnego wyniku uprawnia do rozpoczęcia aplikacji adwokackiej w wybranej izbie adwokackiej. Najczęściej jest to izba właściwa dla miejsca zamieszkania przyszłego aplikanta. Kolejnym krokiem jest wybór osoby adwokata, który zostanie patronem danego aplikanta. U niego też aplikant będzie mógł rozpocząć pracę w kancelarii. Adwokat będący patronem ma za zadanie przybliżyć aplikantowi arkana zawodu  oraz zapoznać go z praktyczną stroną wykonywania zawodu. Aplikant, będąc członkiem samorządu w danej izbie,  co roku przystępuje do egzaminów, mających na celu sprawdzenie jego umiejętności praktycznych oraz  stanu jego wiedzy. Cała aplikacja trwa trzy lata. Po upływie tego czasu oraz ukończeniu aplikacji w danej izbie, co oznacza konieczność pozytywnego zaliczenia każdego roku aplikacji, można przystąpić do egzaminu zawodowego. Odbywa się on wiosną i jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin trwa obecnie cztery dni, podczas których jest sprawdzana wiedza aplikanta.

 

Po trzecie – otworzenie własnej kancelarii

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, aplikant składa uroczyste ślubowanie. Togę, symbol wykonywanego zawodu- nakłada mu adwokat-patron. Kolejnym krokiem jest wpisanie się na listę http://www.adwokatindan.pl/adwokatów w Toruniu, czyli  danej izby i otworzenie własnej kancelarii.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy