Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Już od 1 marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Przeciętna emerytura wzrośnie o około 67,28 zł brutto, a najniższa o 29,80 zł brutto. Nie trzeba składać wniosku, ponieważ ZUS podwyższy świadczenie z urzędu.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1339

Prezydent miasta Sabina Nowosielska oraz marszałek województwa Andrzej Buła podpisali w urzędzie miasta dwie umowy. Pierwsza dotyczyła kupna nowych autobusów miejskich, druga uzbrojenia niezbędnej infrastruktury na terenie inwestycji przylegającej do kozielskiego portu. Umowy podpisano w czwartek 15 lutego.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1378

Złożenie corocznego zeznania podatkowego stanowi obowiązek każdej osoby, która w poprzednim roku kalendarzowym uzyskała jakikolwiek przychód. Znalezienie czasu w pracującym tygodniu do wizyty w urzędzie skarbowym wcale nie jest łatwe. Wielu osobom również wypełnienie samej deklaracji przysparza pewnych trudności. Jak sobie z tym poradzić, nie wychodząc nawet z domu? O tym przeczytasz w poniższym tekście.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1024

Znani są już laureaci drugiej edycji konkursu Kozły Biznesu, koordynowanego przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Spośród 20 nominacji, Kapituła Konkursu wybrała sześciu laureatów.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1863

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu oddano 30 stycznia do użytku. Obiekt ten spełnia wszystkie wyśrubowane krajowe i unijne normy ekologiczne. Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie jednego z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów gospodarki odpadami, który pozwoli na znaczne ograniczenie strumienia składowanych śmieci i zarazem zwiększenie ilości materiałów odzyskiwanych do ponownego przetworzenia. Wartość inwestycji to 22.457.340 zł brutto.

W ramach projektu wybudowano m.in. sortownię odpadów komunalnych, a także rozbudowano kompostownię odpadów organicznych.

- Budowa instalacji jest zgodna z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Inwestycja została też uwzględniona w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, jako jeden z pięciu regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, planowanych do utworzenia na Opolszczyźnie - wyjaśnia przewodnicząca Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” i zarazem prezydent miasta Sabina Nowosielska, która przypomina, że rozbudowana instalacja przetwarzać będzie głównie odpady powstające w 11 gminach objętych projektem, tj. w Kędzierzynie-Koźlu, Cisku, Izbicku, Kolonowskim, Leśnicy, Polskiej Cerekwi, Reńskiej Wsi, Ujeździe, Walcach, Zdzieszowicach i Pawłowiczkach.

Unijne wymogi
Prawo unijne wymusza na samorządach skuteczniejszą segregację śmieci, a tym samym mniejszą ilość odpadów, trafiających na dzikie wysypiska i składowiska. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, Polska do 2020 roku będzie mogła wywozić na składowiska nie więcej niż 35 procent odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Tymczasem wciąż zbyt dużo odpadów jest składowanych, a zaledwie kilka procent przerabianych, poddanych recyklingowi lub przetwarzanych na energię.

Dlatego też samorządy wchodzące w skład Związku Międzygminnego „Czystego Regionu” wdrożyły szeroko zakrojoną kampanię na rzecz selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Niezwykle istotny jest tu również efekt finansowy, ponieważ alternatywą dla wzrostu opłat za śmieci jest właśnie selekcjonowanie odpadów komunalnych. Przepisy nakładają na samorządy objęcie zbiórką wszystkich odpadów, likwidację dzikich wysypisk oraz budowę nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Wprowadzone rozwiązania, mają według założenia łączyć dobrą cenę z jak najwyższą jakością.
- Jestem przekonana, że Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu sprosta tym oczekiwaniom i dobrze przysłuży się nie tylko mieszkańcom naszego regionu, ale przede wszystkim środowisku naturalnemu - dodaje Sabina Nowosielska.

Trochę historii
W RCZiUO „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W niecały rok została ona rozbudowana, aby mogła spełniać wymagania określone w wydanych wcześniej decyzjach i obowiązujących przepisach związanych z gospodarką odpadami. W tej branży troska o środowisko jest bowiem najważniejsza.

Wybudowana de facto od podstaw nowoczesna instalacja, przetwarza (przy wykorzystaniu mechaniczno-biologicznych technologii) odpady powstające w gminach objętych projektem. Na realizację przedsięwzięcia RCZiUO pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczkę w wysokości 75 procent wartości netto inwestycji, którą poręczyły gminy należące do Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Związek podniósł też kapitał spółki o 3 mln zł. Pozostałe fundusze na inwestycję pochodziły ze środków własnych spółki.

Przypomnijmy. Z końcem listopada 2016 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania, natomiast 21 lutego 2017 roku RCZiUO podpisało umowę z występującymi wspólnie wykonawcami. Są to:
- Jan Gralak „Grajan” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy z siedzibą w miejscowości Sierniki;
 - Grajan Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Klotyldzin.
Wkrótce potem ruszyły prace budowlane, które poprzedziło opracowanie stosownej dokumentacji technicznej, uzyskanie zmiany decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Realizację zakończono w styczniu tego roku.

Komentarz (0) Odsłony: 1979