Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Ryszard Grzybek ponownie został wybrany na prezesa oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie-Koźlu.

Tuż po zakończeniu sezonu grzewczego przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu - co nastąpiło 8 maja 2018 roku - przystąpiono do realizacji szeregu inwestycji. Już 22 maja 2018 r. przekazano pierwsze place budów.

Gabriel Mainka z Kędzierzyna-Koźla został finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której podsumowanie odbyło się w Warszawie.

Odpowiedzialne zadanie stoi przed inspektoratem ZUS w Kędzierzynie-Koźlu, który ubezpiecza prawie 36 tys. osób fizycznych i prowadzi konta 4620 aktywnych płatników składek czyli działających lokalnie firm, przedsiębiorstw i osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.   

 

Adam Wróbel, Filip Kołakowski, Piotr Cichoń i Jan Ochał z Kędzierzyna-Koźla przystąpili do projektu „Młodzi Przedsiębiorczy” i z powodzeniem tworzą aplikację i serwis internetowy, który zaprezentowali na Ogólnopolskim Pokazie Projektów Młodzieżowych.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2134