Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Na początek września przewidziany jest termin naboru projektów konkursowych, w ramach których osoby zakładające własną działalność gospodarczą mogą uzyskać dotację inwestycyjną w wysokości 40 tys. zł.

Od 15 maja trwa nabór wniosków projektowych instytucji pośredniczących, który będzie trwał do 7 lipca. Kwota przeznaczona do zakontraktowania dla beneficjentów projektu wynosi 11,8 mln zł. Mogą nimi zostać instytucje rynku pracy, szkoleniowe, które miały do czynienia z przedsiębiorczością.
We wrześniu przewidziano z kolei nabór osób, które chcą otworzyć własną działalność za unijne pieniądze. Beneficjenci pośredniczący będą mogli zawęzić grupę ostatecznych odbiorców. Mogą nimi zostać np. długotrwale bezrobotni, kobiety będące mieszkankami wsi lub osoby po 25. lub 55. roku życia.
Zgłaszający się do przedsięwzięcia chętni, po cyklu szkoleniowo-doradczym, wypełnieniu aspektów prawnych, gospodarczych i finansowych związanych z otwarciem i prowadzeniem własnej działalności, będą przygotowywani do napisania biznesplanów. Ocenią je komisje. Najlepsze biznesplany, zawierające ciekawe pomysły, godne zrealizowania, zostaną wyłonione i nagrodzone dofinansowaniem dwojakiego rodzaju.
Pierwsze z nich to wsparcie pomostowe przez sześć miesięcy (z możliwością przedłużenia do dwunastu miesięcy) od czasu zarejestrowania działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż minimalne wynagrodzenie. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na opłatę ZUS-u, podatki lub koszty wynajmu lokalu.
Znaczniejszą kwotą będzie 40 tys. zł. Jest to dotacja bezzwrotna - nie jest tu wymagany wkład własny. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w nowo założonej firmie. Przyszły biznesmen otrzyma zaliczkę w wysokości 80 proc., a pozostałą kwotę po okazaniu rachunków na całość, czyli 40 tys. zł.
Warunkiem bezzwrotności dotacji jest utrzymanie firmy przez dwa lata. Kontrolę nad przedsiębiorcą będzie sprawowała instytucja pośrednia, a jeżeli projekt zakończy się szybciej, obowiązek ten przejdzie na wojewódzki urząd pracy.
Do projektu nie mogą przystąpić osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu najbliższego roku poprzedzającego otrzymanie dotacji unijnej, oraz te firmy, które otrzymały jakąkolwiek pomoc publiczną w kwocie do 200 tys. euro.
Wytyczne dotyczące działania 6.2 są dostępne na regionalnej stronie www.polk.opolskie.pl.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy