Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Pięć milionów złotych trafi do obecnych i byłych pracowników Zakładów Azotowych Kędzierzyn w formie dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło decyzję o wypłacie 30 proc. zysku za ubiegły rok w formie dywidendy.

Oznacza to, że na każdą akcję przypadnie kwota 6,60 zł dywidendy. Obecnie 13,72 proc. akcji posiadają uprawnieni pracownicy firmy. Tym samym mieszkańcy głównie Kędzierzyna-Koźla, w których rękach pozostaje ponad 740 tys. akcji, otrzymają do podziału blisko 5 mln zł. Skarb Państwa pozostawił sobie 6,28 proc. akcji (jest to głównie rezerwa reprywatyzacyjna), a 80 proc. pozostaje w rękach Nafty Polskiej.
Ponadto rada nadzorcza ZAK SA na swoim ostatnim posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie powołania na nową wspólną kadencję Krzysztofa Jałosińskiego na stanowisko prezesa zarządu, a Jacka Nowaka, Roberta Duszewskiego i Sabiny Nowosielskiej na członków zarządu ZAK SA.
Dotychczasowa kadencja upłynęła z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2007 rok.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy