Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

30 kwietnia mija termin składania deklaracji PIT-36. Muszą o niej pamiętać przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie skali podatkowej, ale nie tylko. Po ten formularz powinny sięgnąć też osoby, które w poprzednim roku uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, ale też podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu. Zobacz, kogo obowiązuje wypełnianie zeznania PIT-36, jak rozliczyć się z małżonkiem i w jaki sposób postępować w przypadku likwidacji działalności.

 

 

PIT-36 nie tylko dla przedsiębiorców

Po formularz PIT-36 powinny sięgnąć osoby, którzy w poprzednim roku uzyskali dochody (lub chociażby ich część) bez pośrednictwa płatnika. Są to więc ci podatnicy, którzy pod koniec roku samodzielnie obliczali zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty i odpowiednią sumę wpłacić do urzędu skarbowego.

Tak więc PIT-36 zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili:

  • · pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana była na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • · działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane jak powyżej.

Będą to też osoby, które w 2018 roku uzyskały przychody:

  • z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze, opodatkowanych według skali podatkowej,
  • z krajowych źródeł, z których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek,
  • z zagranicznych źródeł bez pośrednictwa polskich płatników,
  • z innych źródeł opodatkowanych na ogólnych zasadach i przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT 36 powinni wypełnić również podatnicy, którzy uzyskali dochód ze sprzedaży rzeczy w przypadku, gdy czas między jej nabyciem a sprzedażą nie przekroczył pół roku. To też formularz dla osób pracujących jako opiekun do dziecka, zatrudnionych w oparciu o umowę uaktywniającą.

 

Wypełnianie PIT-36 a rozliczenie z małżonkiem

Zeznanie PIT-36 jest jednym z tych, które zostało przewidziane zarówno do indywidualnego rozliczania się podatników, jak i wypełniania deklaracji wspólnie z małżonkiem. Przy uzupełnianiu formularza trzeba pamiętać o niepozostawianiu pustych rubryk „podatnik”, jak i rubryk „małżonek”.

Należy jednak pamiętać, by nie wypełniać wspólnej deklaracji, jeśli w roku, za który składane jest zeznanie, podatnicy (nawet przez krótki czas) nie pozostawali w związku małżeńskim lub nie istniała między nimi wspólność majątkowa.

 

Likwidacja działalności

Niektórzy podatnicy popełniają poważny błąd przy wybieraniu odpowiedniej dla siebie deklaracji podatkowej i wybierają PIT-37, jeżeli w poprzednim roku podatkowym zlikwidowali prowadzoną przez siebie działalność. Nawet, jeśli działalność prowadzona była przez krótki czas, podatnik jest zobowiązany do rozliczenia się z przychodów na formularzu PIT-36. Dopiero przy następnym rozliczeniu może sięgnąć po inny rodzaj zeznania podatkowego.

>>> Rozlicz PIT-36 przez internet za pomocą programu PIT Pro w 5 minut! <<<

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info

 

Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Justyną Nowak

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy