Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o. W zamian gmina objęła 6000 udziałów w spółce.

Radni 18 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali przekazanie parkowi trzech milionów złotych. Cztery miesiące wcześniej rada wyraziła zgodę na włączenie w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Kędzierzyna-Koźla. Planowane jest przekazanie ich KKPP. W związku z tym pojawiła się konieczność partycypowania w kosztach finansowania budowy infrastruktury technicznej na obszarze, który najprawdopodobniej zostanie objęty specjalną strefą ekonomiczną.
Park wykonał już dokumentację techniczną dla tzw. pola południowego. Jest to 76 hektarów położonych na południe od linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, przy terenach przemysłowych w Blachowni. Od dokumentacji zależy, jak efektywne będzie ubieganie się o środki zewnętrzne z funduszy strukturalnych na uzbrojenie pola.
„Wartość projektu inwestycyjnego ocenić należy na kwotę kilkunastu milionów złotych. KKPP Sp. z o. o. jest w stanie efektywnie ubiegać się o dofinansowanie zadania wyłącznie przy założeniu finansowego wsparcia przez największego wspólnika, czyli gminę Kędzierzyn-Koźle” – pisze prezydent miasta Wiesław Fąfara w uzasadnieniu przedstawionym radnym.
Uzbrojenie pola południowego jest niezbędnym warunkiem przyciągnięcia poważnych inwestorów do miasta. W tym celu spółka musi wykonać instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne, przeciwpożarowe i sieć teletechniczną na terenie dawnych zakładów chemicznych w Blachowni i przejść z nimi pod torami kolejowymi na teren pola. Decyzja na szczeblu rządowym o ewentualnym włączeniu tego terenu do Katowickiej SSE ma zapaść w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy