Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt do 3 mld złotych oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku. Briefing prasowy odbył się w piątek 29 czerwca w Warszawie, w budynku Warsaw Trade Tower.

 

- Odbieramy tę decyzję konsorcjum banków jako wyraz zaufania do realizowanej strategii i programu inwestycyjnego – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse. – Instytucje finansujące zawsze są wymagającym recenzentem planów i strategii rozwojowych. Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty do roku 2026 jest ambitny, a jednocześnie realny i niezbędny dla dalszego rozwoju Grupy Azoty jako lidera rynku chemicznego w Polsce. Ma zdywersyfikować biznes, unowocześnić go, przesunąć w kierunku wyżej marżowego oraz zwiększyć odporność na cykle koniunkturalne. Wierzę, że ten kredyt będzie także jasnym sygnałem dla środowiska analityków i inwestorów, że Grupa Azoty ma mocne fundamenty i ambitne plany rozwoju – dodał. – Podpisana dziś umowa jest modelowym przykładem współpracy instytucji finansowych, na czele z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, które wspierają przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Umowa zapewnia Grupie Azoty bezpieczeństwo finansowania bieżącej oraz inwestycyjnej działalności w długim okresie. Warto także podkreśli stosunkowo krótki okres przygotowania transakcji, który trwał około 3 miesięcy od rozpoczęcia negocjacji do podpisania dokumentacji. To dowód owocnej, partnerskiej współpracy w gronie doświadczonych i wyspecjalizowanych partnerów. PKO Bank Polski jako agent konsorcjum i lider sektora bankowego pełni w niej szczególną rolę. Nasza dopasowana oferta bankowa, najwyższej klasy doradcy i bogate doświadczenie pozwalają na realizację nawet najbardziej złożonych transakcji finansowych - powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, agenta umowy kredytowej i przedstawiciela konsorcjum banków. Nowa umowa kredytowa jest odnowieniem i zwiększeniem kwoty kredytu z umowy sprzed 3 lat. Konsorcjum banków, które udzieliły kredytu składa się z PKO Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego. 

Podpisana dziś umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty. 25 stycznia 2018 roku Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR. 


Opublikowana w ubiegłym roku aktualizacja Strategii Grupy do 2020 roku jest odpowiedzią na wyzwania wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym i regulacyjnym. Globalne zmiany w postaci konsolidacji rynku, ukierunkowanie na innowacje są odpowiedzią na oczekiwania klientów i ich zmieniających się potrzeb. Swym zakresem aktualizacja strategii Grupy wskazuje kierunki rozwoju na najbliższe lata stając się przy tym podstawą i dokumentem przejściowym do budowy w roku przyszłym nowej długoterminowej strategii w horyzoncie 10 lat. Realizacja kluczowych celów Strategii wymaga m.in. szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego obejmującego wydatki na projekty rozwojowe jak i odtworzeniowe przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego wyznaczonego akceptowalnym poziomem wskaźników zadłużenia. 

Plan inwestycyjny Grupy Azoty zakłada realizację inwestycji we wszystkich kluczowych spółkach Grupy. Często projekty realizowane przez Grupę to największe inwestycje w danym mieście, powiecie czy województwie. To uzmysławia już dziś skalę odziaływania Grupy Azoty na polską gospodarkę, przemysł chemiczny a także Polskę lokalną. W Grupie Azoty ZAK S.A. jeszcze w tym roku zakończy się budowa instalacji do produkcji estrów specjalistycznych, która wzmocni pozycję Grupy Azoty na rynku plastyfikatorów, wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także farb i lakierów oraz pozwoli wejść w nowe segmenty zastosowań. Przychody generowane z instalacji przy jej nominalnym obciążeniu, mogą kształtować się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Z kolei wzrost udziałów w rynku europejskim oraz zwiększenie potencjału eksportowego na rynki pozaeuropejskie przewiduje realizowana obecnie inwestycja mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji do produkcji pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex®. 

Kilkadziesiąt milionów zł pochłonie budowa centrum badawczo-rozwojowego, z czego blisko 10 mln zł wynosi dofinansowanie publiczne. Specjalnością Centrum ma być opracowywanie nowych rozwiązań związanych z alkoholami oxo. 


 

DSC_0003
DSC_0003
DSC_0008
DSC_0008
DSC_0010
DSC_0010
DSC_0017
DSC_0017

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy