Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Głosowanie nad propozycjami inwestycji do realizacji z tegorocznego budżetu obywatelskiego już za nami. W tym roku wzięło w nim udział 3917 osób, co stanowi 6,83 proc. ogółu mieszkańców. Poniżej przedstawiamy tabelę z zadaniami, które zyskały największą liczbę głosów i tym samym zostaną wykonane na poszczególnych osiedlach. W sumie na ich realizację miasto przeznaczy 1,7 mln złotych.

 

 

 

Budżet obywatelski 2018 – lista zwycięskich projektów

L.p.

Nazwa zadania

Osiedle

Wysokość środków

Dodatkowe informacje

1.

Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – etap II

Azoty

73 792 zł

Realizacja II etapu będzie polegała na zakupie i montażu m.in. stolika rekreacyjnego do gry w szachy i chińczyka oraz urządzeń siłowni zewnętrznej: prasy nożnej, wioślarza, biegacza, wyciągu górnego, twistera, koła tai-chi, drabinki.

2.

Budowa stałej sceny na placu zabaw na osiedlu Blachownia

Blachownia

80 000 zł

Na placu zabaw zostanie wybudowana scena o powierzchni ok. 24 m2 i wysokości 0,5 m.

3.

Budowa chodnika ul. Fredry

Cisowa

60 000 zł

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont istniejącego chodnika o powierzchni około 495 m2.

4.

Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica

Kłodnica

115 744 zł

Środki będą przeznaczone na niwelację części terenu i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej. Wzbogaci się on o urządzenia siłowni zewnętrznej, m.in. prasę nożną, wioślarza, biegacza.

5.

Dokończenie przebudowy chodnika w ciągu ul. Wiśniowej (kontynuacja zadania realizowanego w roku 2017) oraz przebudowa chodnika przy ul. Lipowej pomiędzy ulicami Brzozową, Wiśniową i aleją Spokojną

Kuźniczka

61 968 zł

Od 2015 roku mieszkańcy Kuźniczki przeznaczają środki z budżetu obywatelskiego na remonty osiedlowych chodników. W tym roku zostaną przebudowane trakty przy ul. Wiśniowej (o powierzchni około 200 m2) oraz na ul. Lipowej (o powierzchni 150 m2).

6.

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic „Etap drugi – infrastruktura obiektu”

Lenartowice

50 450 zł

Tworzenie strefy rozpoczęło się w 2015 roku. Od tamtego czasu mieszkańcy Lenartowic przeznaczają pieniądze z kolejnych edycji budżetu obywatelskiego na jej modernizację i wyposażenie w urządzenia zabawowe i sprzęt służący organizacji imprez plenerowych. Tegoroczne środki pozwolą na utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego, jaki znajduje się na terenie strefy, o powierzchni około 330 m2.

7.

Doposażenie zestawu medycznego posiadanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miejscu Kłodnickim o następujące elementy: torbę medyczną typu PSP R1 oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny

Miejsce Kłodnickie

13 000 zł1

Mieszkańcy przeznaczyli część środków na zakup defibrylatora zewnętrznego oraz torby medycznej z wyposażeniem, która będzie stanowić wyposażenie wozu bojowego strażaków z Miejsca Kłodnickiego.

8.

Oświetlenie placu zabaw (przy ul. Czajki)

12 500 zł1

Plac zabaw ma zostać oświetlony jedną latarnią z dwoma wysięgnikami, wyposażonymi w oprawy ledowe. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z jego wykonawcą została już podpisana.

9.

Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolka”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górce saneczkowej. Etap I

Piastów

100 000 zł2

Plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw „Fabryka Piasku”, zjeżdżalnię linową „Tyrolka” i ziemne trampoliny. Na górce saneczkowej zostanie także wybudowana zjeżdżalnia.

10.

Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu – ul. Kościuszki 43a – etap I

Pogorzelec

239 000 zł

Przez dwa lata (2016-2017) mieszkańcy osiedla przeznaczali środki z budżetu obywatelskiego na budowę placu zabaw. Obecnie trwa opracowywanie projektu technicznego drogi dojazdowej do placu. W lipcu poznamy szczegóły zagospodarowania terenu.

11.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej

Południe

65 245 zł

Po ustaleniach z samorządem osiedla zostaną wykonane drobne remonty urządzeń, odmalowane linie na boisku, nastąpi wymiana koszy na śmieci i - w miarę pozostałych środków - zakup nowych urządzeń.

12.

Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni, działki 552 i 543

Przyjaźni

38 993 zł3

Zostanie urządzony plac zabaw, na którym znajdą ławki, kosz na śmieci, piaskownica, huśtawka typu bocianie gniazdo, zestaw zabawowy. Pod urządzeniami zabawowymi pojawią się maty przerostowe, a cały teren zostanie ogrodzony.

13.

Cd. budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi (kontynuacja Zadania pn. budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi etap I)

Rogi

67 909 zł

Pierwsze środki na budowę kompleksu mieszkańcy przeznaczyli w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Urząd dysponuje już dokumentacją projektową obiektu. Przewiduje ona budowę boisk do piłki nożnej, wielofunkcyjnego (do koszykówki, siatkówki), altany na narzędzia oraz postawienie stojaków rowerowych. Do tej pory na realizację tego zadania mieszkańcy zgromadzili łącznie 90 386 zł.

14.

Zakup sprzętu termowizyjnego dla OSP Sławięcice, zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców jak i skuteczność podczas działań ratowniczych, pożarów, poszukiwań i powodzi

Sławięcice

9 000 zł

Mieszkańcy Sławięcic kolejny raz wesprą swoją ochotniczą straż pożarną ze środków budżetu obywatelskiego. W 2017 roku zakupili dla strażaków fantomy szkoleniowe i świetlny kaseton z logo OSP. W tym roku strażacy otrzymają kamerę termowizyjną, pozwalającą na wykrywanie źródeł ciepła.

15.

Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławięcickim parku

70 000 zł

Pierwsze środki na przeprowadzenie prac pochodziły z budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Zostały one przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewiduje ona zakup i montaż zestawu zabawowego typu „Balbina", huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki dla matki z dzieckiem, bujaków, ławek, koszy na śmieci oraz adaptację niecki po fontannie na piaskownicę. Uwzględnia on także położenie mat przerostowych pod urządzeniami oraz objęcie terenu strefy monitoringiem. Do tej pory na realizację tego zadania mieszkańcy zgromadzili 217 000 zł. Obecnie jest przygotowywany przetarg na roboty.

16.

Plac zabaw przy Domu Kultury „Koźle” – Etap I

Stare Miasto

109 790 zł

Z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego (2016) przy Domu Kultury „Koźle” powstała już strefa rekreacyjna. W ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku mieszkańcy wybrali zadanie polegające na budowie placu zabaw, na którym znajdą się urządzenia dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

17.

Etap II – modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej

Śródmieście

256 000 zł

Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego na 2017 rok wykonano modernizację istniejącego placu zabaw. Wzbogacił się on o urządzenie linowe w formie stożka, bujak typu motyl, podwójną huśtawkę wahadłową, zestawy zabawowe „Ahoy6” i „Halina”, tablicę informacyjną, piaskownicę, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Wykonano także ogrodzenie panelowe wraz z cokolikiem, furtki i bramę. Część terenu została wyłożona matami przerostowymi. Wyremontowano również podwójne huśtawki wahadłowe, urządzenie ,,Bocianie gniazdo” i wielokąt sprawnościowy, karuzele i ławki. Na nowo został też zamontowany stół do ping-ponga. Tegoroczne środki pozwolą na wykonanie chodników z kostki betonowej oraz zakup i montaż zestawu zabawowego „Skylab4”.

18.

Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27, 27A, 33

Zachód

80 000 zł

Obecnie trwają prace projektowe. Przewidywana powierzchnia utwardzona to 250 m2.

19.

Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta – etap I

90 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej przewidującej budowę drogi o długości ok.400 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

20.

Zacienienie placu zabaw oraz wymiana nawierzchni pod urządzeniami fitness na placu zabaw przy ul. Kanonierów.

12 094 zł

Mieszkańcy osiedla Zachód z kolejnych budżetów obywatelskich (2015-2017) sfinansowali budowę placu zabaw przy ul. Kanonierów i jego doposażenie. Po ustaleniach z samorządem osiedla ma się tam pojawić tymczasowa altana, a docelowo specjalna drewniana konstrukcja przykryta materiałem, pod którą będzie można znaleźć trochę cienia.

 

1 - Tegoroczne środki z budżetu obywatelskiego os. Miejsce Kłodnickie zostały zmniejszone o 23 300 zł i przeznaczone na budowę chodnika przy ul. Szpaków. Mieszkańcy osiedla wybierali to zadanie w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego (w latach 2015-2017).
2 - Pula tegorocznych środków na os. Piastów została pomniejszona o 88 425 zł i przeznaczona na zadanie wybrane przez mieszkańców w ubiegłym roku – budowę tężni solankowych. Prace już się rozpoczęły.
3 - Tegoroczne środki z budżetu obywatelskiego os. Południe zostały pomniejszone o 12 761 zł i przeznaczone dodatkowo na budowę boiska do gry w siatkówkę. Mieszkańcy wybrali to zadanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok (prace zostały już zakończone).

 

 

 

Źródło: urząd miasta

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy