Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Ryszard Grzybek ponownie został wybrany na prezesa oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Niedawno odbył się walny zjazd członków kędzierzyńskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Delegaci obradowali w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Wojska Polskiego (dawny NOT), gdzie po przejęciu budynku przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy i remoncie znów mieści się siedziba oddziału SITPChem.

 

Walny zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom z działalności w latach 2014-2018 oraz dokonał wyboru nowych władz na kolejną kadencję. Powołany został dziesięcioosobowy zarząd, którego prezesem został ponownie dr Ryszard Grzybek. Wybrano również sąd koleżeński i komisję rewizyjną.

 

- Wybrany zarząd został przez delegatów zobligowany do takich form aktywności, jak m.in. projekty zwiększające poziom integracji kadry związanej z przemysłem chemicznym czynnej zawodowo i tej przebywającej na emeryturze czy rozszerzenie współpracy z lokalnymi firmami w zakresie prezentowania na forum SITPChem ich osiągnięć oraz uzyskiwania przez pracowników firm uprawnień energetycznych - informuje Izabela Turza.

- Nie zapominamy o współpracy z samorządem lokalnym poprzez informowanie SITPChem o przedsięwzięciach istotnych dla życia lokalnej społeczności, jak też złożenie przez nasze stowarzyszenie oferty opiniowania takich przedsięwzięć - dodała członek zarządu oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy