Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Tuż po zakończeniu sezonu grzewczego przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu - co nastąpiło 8 maja 2018 roku - przystąpiono do realizacji szeregu inwestycji. Już 22 maja 2018 r. przekazano pierwsze place budów.

Inwestycje te obejmują budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, a także montaż węzłów cieplnych oraz ciepłomierzy. Zadania te realizowane są w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla”. Niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków unijnych, a konkretnie z Funduszu Spójności, w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przypomnijmy, 9 marca 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.
Cel: czystsze powietrze
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz ograniczenie strat, jakie mają miejsce w procesie dystrybucji energii i ciepła. W przypadku budowy nowej sieci ciepłowniczej, przewiduje się likwidację 202 indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż miasto Kędzierzyn-Koźle uwzględniono w programie ochrony powietrza, ponieważ występuje u nas przekroczenie norm stężenia pyłów PM10 oraz PM 2,5. Ograniczenie emisji szkodliwych, rakotwórczych substancji do atmosfery w znaczny sposób wpłynie na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
Grube miliony
Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 16,5 mln złotych, przy czym dofinansowanie udzielone spółce MZCE sięga przeszło 7,2 mln złotych. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 2,07 km, która zasili w ciepło miejskie 58 budynków w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto modernizacji ulegnie sieć ciepłownicza o długości 4,03 km. Budowa sieci wraz z przyłączami do budynków prowadzona będzie na trzech osiedlach: Śródmieściu, Piastów i Pogorzelcu. Na tym ostatnim trwa już budowa przyłącza do bloku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 22. Prace potrwają do 2020 roku, przy czym budowa prowadzona będzie w latach 2018-2019, natomiast modernizacja sieci potrwa do 2020 roku.
Grudniowe przetargi
Aby prace mogły rozpocząć się tuż po zakończeniu sezonu grzewczego, już w grudniu 2017 roku ogłoszone zostały pierwsze przetargi w celu wyłonienia wykonawców. To kolejny projekt polegający na modernizacji i rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej, który realizowany jest przez spółkę MZEC przy wsparciu środków unijnych.
MZEC realizuje również drugi projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W tym przypadku dofinansowanie sięga 7,3 mln złotych.
Ponadto spółka MZEC oczekuje w chwili obecnej na ocenę kolejnego wniosku, który złożony został w grudniu 2017 roku. Pieniądze mają być pozyskane na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie takich ulic jak: Dworcowa, Grunwaldzka, Głowackiego, Bałtycka, Jana Pawła II, Powstańców, Piotra Skargi, Kościuszki, Koszykowa, Kilińskiego i Chopina. Ów projekt przewiduje przyłączenie do miejskiej sieci  ciepłowniczej 28 budynków.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy