Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. z Zawiercia, wygrało przetarg na budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla. Firma wyceniła swoje roboty na niespełna 220 milionów złotych.

Oferty cenowe na budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości około 14,6 km poznano 10.04.2018 r. Zainteresowanych budową obwodnicy było 10 firm. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 291 620 461,37 zł brutto, natomiast najniższa sięgała 219 796 843,26 zł brutto. Komisja przetargowa dokonała weryfikacji ofert i wybrała tę najtańszą, którą złożyła firma Intercor. Nowa droga ma powstać do 2022 roku - informuje opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240 mln zł. brutto. Wszyscy oferenci zaproponowali 36 miesięczny termin wykonania zamówienia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do zamawiającego trafiło 10 ofert od potencjalnych wykonawców. Opolski oddział GDDKiA otrzymał propozycje od firm: Budimex (225,666 mln zł), Intercor (219,796 mln zł) i Kobylarnia (245,720 mln zł), a także konsorcjów Mota-Engil Central Europe i Himmel i Papesch (258,632 mln zł), Max Bögl Polska, Max Bög Stiftung & Co i Technical Solutions (291,620 mln zł), STRABAG Infrastruktura Południe i Strabag (220,628 mln zł), Eurovia Polska i PORR (268,409 mln zł), Gotowski i PBDI (231,690 mln zł), Banimex, AZI-BUD i DUNA ASZFALT Út-és Mélyépítõ Kft (225,666 mln zł), a także Roverpol i Rover Alcisa (262,482 mln zł).

Podczas oceny propozycji GDDKiA brała pod uwagę takie aspekty jak cena (60%), właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9%), równość podłużną nawierzchni (8%), personel wykonawcy (6%), termin realizacji kontraktu (12%), zagospodarowanie gruntu rodzimego (5%).  Zamówienie jest prowadzone w formule „projektuj i buduj” to oznacza, że wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji inwestycji, uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, budowy infrastruktury oraz otrzymania zezwoleń na użytkowanie drogi.

Zamówienie obejmuje m.in. prace projektowe oraz roboty w zakresie:

- części drogowej obwodnicy, skrzyżowań, parkingów, przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego;
- sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych;
- oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, teleinformatycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, systemu zarządzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów;
- ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, budowy ekranów akustycznych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych.

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy