Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Dziś o godzinie 11.00 oficjalnie otwarto Centrum Obsługi Inwestora w  Kędzierzyn-Koźle. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Alicja Górska, prezes Kędzierzyńsko-Kozielski Parku Przemysłowego oraz Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.

 

W dawnym budynku NOT, gdzie przez lata tworzył się dorobek przemysłu chemicznego, znajdują się dziś m.in. siedziba KKPP i jego główne kompetencje: biuro COI odpowiedzialne za promocję terenów inwestycyjnych, Biuro Nieruchomości oferujące wynajem powierzchni biurowych, hal i magazynów, Biuro Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster będące platformą współpracy i dialogu gospodarczego, Biuro Inkubatora Przedsiębiorczości – miejsca rozpoczynania działalności i uruchamiania startupów.

- Wszystkie te działalności stanowią elementy budowy kompleksowej obsługi biznesu oraz potencjalnych inwestorów – podkreśla Alicja Górska, prezes KKPP. – Dziś nie wystarczą dobre tereny inwestycyjne. Kluczowa jest kompleksowa oferta wskazująca na gospodarcze obszary synergii, zaplecze naukowe otwarte na współpracę z przemysłem, możliwości kształcenia pracowników czy zaplecze społeczne. COI ma być miejscem, w którym znajdziemy wszelkie niezbędne dla prowadzenia działalności informacyjne, bazy danych, oferty doradcze, szkoleniowe, wsparcie w procesie realizacji procedur i budowania kadry – wyjaśnia. Ten zakres chcemy budować z naszymi Partnerami: Gminą Kędzierzyn-Koźle i Starostwem Powiatowy, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, naszym biznesem, przy wsparciu społeczeństwa – dodaje.

COI ma być miejscem, w którym potencjalny inwestor pozna możliwości i warunki inwestowania, uzyska informacje o możliwych ulgach, będzie mógł skorzystać z doradztwa w zakresie pozyskiwania zgód środowiskowych, pozwoleń budowlanych, korzystania ze środków pomocowych.

Jak deklaruje prezydent Sabina Nowosielska: będziemy wspierać działalność COI. Doradztwem, sprawną obsługą procesów inwestycyjnych. Będziemy również uczestniczyć w kreowaniu strategii promocyjnej dla terenów inwestycyjnych Gminy – dodaje. Liczę, że COI zbuduje swoją pozycję i będzie dla nas wsparciem w budowie silnej gospodarczej marki Kędzierzyna-Koźla – podkreśla.

COI ma być miejscem spotkań biznesu, centrum konferencyjnym i ośrodkiem doradczym.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

 

 

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy