Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Czy na zlikwidowaną linię kolejową z Kędzierzyna-Koźla do Strzelec Opolskich powrócą pociągi? Tego jeszcze nie wiadomo. - Na razie badamy grunt - mówi burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, główny orędownik reaktywacji tego połączenia.

W sprawie odtworzenia odcinka, którym po raz ostatni pociągi jeździły w 2000 roku, burmistrz Ujazdu konsultuje się już Polskimi Liniami Kolejowymi i zarządem województwa opolskiego. Przed laty pociągi kursujące pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Kędzierzynem-Koźlem, zatrzymywały się w Zimnej Wódce, Zalesiu Śląskim i Leśnicy.

- Negatywnie opiniowałem propozycję likwidacji tej linii. Teraz z perspektywy czasu widać, że miałem rację. Większość torów na tym odcinku została rozebrana i odbudowa linii pochłonie zapewne dużo pieniędzy, ale gra jest warta świeczki. Sporo środków z Unii Europejskiej przeznacza się na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, zatem jest nadzieja, że i na ten cel znajdą się jakieś fundusze unijne - zakłada burmistrz Kauch, przypominając, że wspomniana linia przebiegała przez teren obecnej strefy gospodarczej.
W ostatnich latach do gminy Ujazd udało się ściągnąć 13 poważnych firm.

Decydującą  rolę odgrywa tu teren, na którym lokalizują się inwestorzy. Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) o powierzchni około 500 ha, położona jest bezpośrednio przy autostradzie A4 relacji Wrocław-Kraków, pomiędzy dwoma węzłami „Olszowa” i  „Nogowczyce”. Strefa zlokalizowana jest również w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 426 Kędzierzyn-Koźle  -  Strzelce Opolskie, drogi krajowej nr 88 Nogowczyce  - Strzelce Opolskie oraz w odległości około 10 km od drogi krajowej nr 40 Kędzierzyn-Koźle - Pyskowice. Strefa Aktywności Gospodarczej została utworzona w 2002 r. Około 200 ha ziemi zarządza Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Gliwice. Tereny inwestycyjne w SAG leżą na płaskich, niezalewowych terenach o przeważającej klasie gruntu IV, V i VI, za które nie ponosi się opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej. Teren inwestycyjny na obszarze około 300 ha uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, energetyczną oraz gaz dostarczany przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa. Na terenie strefy istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa wraz z parkingami. Teren jest płaski, łatwy w zabudowie i dobrze widoczny z autostrady A4.

Całość terenów SAG posiada aktualne, obowiązujące  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające szybkie uzyskanie pozwolenia na budowę po złożeniu kompletnej  dokumentacji. Tereny przeznaczone są głównie pod produkcję, przetwórstwo, usługi techniczne, składowe, komunikacyjne, bazy logistyczne, stacje obsługi samochodów, warsztaty napraw i stacje paliw, jak również  tereny o niesprecyzowanym rodzaju w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła usługowego, usług administracji gospodarczej, bankowych, hotelarskich oraz łączności.

- W dalszym ciągu będziemy zabiegać  o nowych inwestorów i nowe miejsca pracy. Jest jeszcze sporo terenów do zagospodarowania w SAG, jak również terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zapewnia burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, przekonując, iż bardzo źle się stało, że linia kolejowa z Kędzierzyna-Koźla do Strzelec Opolskich została wyłączona z ruchu, ponieważ teraz mogliby z niej korzystać ludzie dojeżdżający do pracy w strefie gospodarczej. Zlokalizowanym tam firmom, mogłaby też służyć do transportu towarów w obie strony. Reaktywacja linii jest możliwa, ale de facto wiązać się to będzie z koniecznością ułożenia nowego torowiska.

- Na terenie strefy mógłby powstać dodatkowy przystanek kolejowy, na potrzeby setek pracowników, którzy mieliby wygodny dojazd do zlokalizowanych tam przedsiębiorstw - mówi Tadeusz Kauch, który uważa, że linia kolejowa stanowiłaby też doskonały łącznik pomiędzy tamtejszą strefą gospodarczą, a centrum logistycznym, powstającym na terenie kędzierzyńsko-kozielskiego portu.
- Przykładowo firma IFA, która na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Ujazd uruchomiła swoją działalność, wytwarzać będzie m.in. produkty o wielkich gabarytach. Za sprawą reaktywowanej linii kolejowej i kozielskiego centrum logistycznego, można by te produkty transportować do innych fabryk z branży motoryzacyjnej w całej Europie - dodaje burmistrz Tadeusz Kauch.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy