Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Lipcowe pismo Rady Osiedla Kłodnica, skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także opolskich parlamentarzystów oraz władz wojewódzkich dot. reaktywacji kozielskiego portu, doczekało się bardzo szybkiej odpowiedzi ze strony urzędników ministerialnych.

W piśmie z zeszłego miesiąca RO Kłodnica zawarła swoje wcześniejsze uwagi i zastrzeżenia związane z tą inwestycją. Oto jego fragmenty: „Wokół sprzedaży portu narosło w Kędzierzynie wiele kontrowersji, uwag, niedomówień i niepotrzebnych wątpliwości. Część z tych wątpliwości wydaje się zasadna, a sam proces nie był przeprowadzony z otwartością i mieszkańcy mają prawo obawiać się skutków, jakie tak duża inwestycja przyniesie dla mieszkańców osiedla i całego miasta Kędzierzyn-Koźle… Największe niepokoje mieszkańców oraz protesty budzi sprawa odpowiednich zabezpieczeń na terenie samej inwestycji oraz organizacja transportu…
Odpowiedzi RO Kłodnica udzielił sekretarz stanu Jerzy Materna, który napisał m.in.: „Wobec planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawartych m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, funkcjonowanie portu śródlądowego w Kędzierzynie-Koźlu jest bardzo istotne dla przywrócenia Odrzańskiej Drodze Wodnej jej funkcji gospodarczych i transportowych…. Port w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się także na liście portów żeglugi śródlądowej o znaczeniu międzynarodowym, objętych Europejskim Porozumieniem w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (AGN). Zważywszy na bardzo zły stan infrastruktury portu w Kędzierzynie-Koźlu, niezwykle istotny jest fakt, że znalazł się inwestor, który chce doprowadzić do przywrócenia portowi funkcji gospodarczych. Zaangażowanie prywatnego kapitału w port w Kędzierzynie-Koźlu nie jest przypadkiem odosobnionym. Aktualnie w Polsce porty śródlądowe w większości należą do inwestorów prywatnych i samorządów terytorialnych” - czytamy w piśmie ministra Materny.

Jednocześnie MGMiŻŚ poinformowało, że nie jest adresatem wniosków związanych z infrastrukturą drogową.

Więcej na ten temat w najbliższym numerze Nowej Gazety Lokalnej.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy