Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Powoli dobiega końca procedura związana z przejęciem portu rzecznego w Kędzierzynie-Koźlu przez prywatnego inwestora. Formalności trwały kilka lat. Inwestor – Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o. zamierza zainwestować ponad 300 mln zł i stworzyć nowe miejsca pracy.

 

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła pierwszą formalną decyzję 29 października 2014 roku. Wyraziła wówczas zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości w porcie o powierzchni ponad 35 hektarów. W uchwale znalazł się niestety formalny błąd, więc po kilku miesiącach radni wrócili do tego tematu. 30 czerwca 2015 roku skorygowali uchwałę i wyrazili zgodę także na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w obrębie Kłodnica. Przed podjęciem tej decyzji radni zapoznali się z planami zagospodarowania terenu portu podczas osobnej sesji, która odbyła się 15 kwietnia 2015 roku.

 

Po tych formalnych przygotowaniach 17 listopada 2015 roku zostało zawartych kilka umów i porozumień pomiędzy miastem, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym sp. z o.o. (KKPP) a inwestorem – spółką Kędzierzyn-Koźle Terminale sp. z o.o. (KKT), m.in. umowa dzierżawy terenów wchodzących w skład portu. KKPP zawarło także z KKT przedwstępną umowę sprzedaży, zobowiązującą do zawarcia w właściwej umowy sprzedaży. Umowa ta jest powiązana z celem inwestycyjnym i prawem żądania przez inwestora zawarcia przyrzeczonej umowy, czyli sprzedaży nieruchomości portu. Miasto z kolei zobowiązało się do zbudowania łącznika pomiędzy ul. Elewatorową a ul. Kłodnicką (powinno to nastąpić do czerwca 2018 roku) oraz do doprowadzenia do remontu ul. Kłodnickiej, co dojdzie do skutku w tym roku.

Po podpisaniu wyżej wymienionych umów i porozumień na konto KKPP wpłynęła zaliczka w wysokości ok. 3,6 mln zł, a inwestor zaczął w porcie prace przygotowawcze. Odnotowania wymaga, że właściciel spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale – Value Quest, jako fundusz inwestycyjny (instytucja finansowa) funkcjonuje pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Kapitał zakładowy spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale wynosi 9,9 mln zł (stan na luty 2017 r.).

 

W ramach realizacji zaplanowanych etapów projektu została przeniesiona własność części nieruchomości wchodzących w skład portu, a w odniesieniu do pozostałej części została zawarta warunkowa umowa, wywierająca skutek jeśli prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu przysługującego gminie Kędzierzyn-Koźle. Umowa przeniesienia własności nieruchomości portowych zawiera prawo odkupu nieruchomości (z dyskontem), jeśli inwestor w ciągu 3 lat od daty zawarcia umowy przyrzeczonej lub 38 miesięcy po uzyskaniu pierwszego pozwolenia na budowę nie zainwestuje w porcie minimum 15 mln zł - co w najlepszy sposób zabezpiecza dalszy rozwój terenów portowych. Oznacza to, że jeśli z jakichś powodów inwestor nie będzie wywiązywał się ze swoich obietnic, miasto odzyska działkę i nie będzie stratne na tej transakcji (musiałoby zapłacić 14 mln zł, gdy inwestor wpłaci 14 mln 150 tys. zł).

 

Tak na razie wygląda basen portowy, który inwestor chce zaadaptować jako pierwszy.

 

Którędy pojadą tiry?

Swoje wątpliwości dotyczące inwestycji w porcie chcieli rozwiać mieszkańcy Kłodnicy. Na zaproszenie rady osiedla przybyli przedstawiciele spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale – Jarosław Zemło i Zbigniew Żuk oraz prezydent Sabina Nowosielska i zastępca prezydenta Wojciech Jagiełło. Mieszkańcy dopytywali się o kwestie własnościowe, kapitał inwestującej spółki, a zwłaszcza o rozwiązanie kwestii ciężkiego transportu samochodowego z portu, powątpiewając, czy po latach zaniedbań na Odrzańskiej Drodze Wodnej inwestor będzie w stanie w dostatecznym stopniu korzystać z transportu rzecznego. Nie uspokajały ich zapewnienia, że w planach jest alternatywna droga wyprowadzająca transport samochodowy przez Kanał Gliwicki obok osiedla.

 

- Ta droga to pobożne życzenie – komentował radny osiedlowy Grzegorz Cylok-Sokołowski. Mieszkańcy proponowali, żeby transport samochodowy z portu – według niemieckich planów – przeprowadzić mostem za Odrę i doprowadzić do drogi krajowej nr 45 Opole – Racibórz.

- To szczęście, że ta droga z portu jest w planach wojewódzkich. Zmiana planu w Kędzierzynie-Koźlu to dwa lata, a ile potrwałaby zmiana planu województwa? – komentowała prezydent Sabina Nowosielska.

 

Być może na lepsze skomunikowanie portu uda się zdobyć pomoc rządu. Czesław Szarek, prezes Stowarzyszenia Rada Kapitanów poinformował na ostatniej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle o złożeniu w Komitecie Sterującym w Warszawie wniosku o budowę łącznika pomiędzy terenami portu a drogą krajową nr 45 Opole - Racibórz, łącznie z budową mostu nad Odrą.

Aby zmniejszyć potencjalne dolegliwości dla mieszkańców, miasto wyremontowało już ul. Chełmońskiego biegnącą wzdłuż najdłuższego basenu portowego. Podpisało też porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie remontu i przebudowy ul. Kłodnickiej, z której do portu zostanie poprowadzony nowy odcinek ul. Elewatorowej, zapewniający krótszy i łatwiejszy dojazd i wyjazd, omijający sporą część Kłodnicy.

 

Inwestor zapewnia, że zamierza korzystać ze wszelkich dostępnych form transportu, jakie tylko będą interesowały jego klientów. Przy współpracy z PKP chce odbudować linię kolejową i bocznicę przy porcie. Liczy też na renesans żeglugi śródlądowej przy zapowiadanych inwestycjach rządowych.

- Na przełomie września i października do Kędzierzyna-Koźla przypłynie ze Szczecina na próbę zbiornikowiec – 400-700 ton - z chemikaliami – zapowiadał Mariusz Przybylski, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Podczas drugiego próbnego rejsu tę samą trasę pokonają materiały sypkie.

O swoich planach Jarosław Zemło, prezes spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale i Mariusz Banaszuk, prezes jej właściciela - funduszu inwestycyjnego Value Quest mówili też na ostatniej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

 

A tak ma wyglądać terminal masowych produktów płynnych, który ma przy nim powstać.

 

Na początek płynne chemikalia

Inwestor planuje zbudować uniwersalny port rzeczny, przystosowany do obsługi każdego typu towaru: niezależnie czy występowałby w formie płynnej, sypkiej czy też był przewożony w kontenerze. Port będzie powstawał etapami. Jako pierwszy powstanie terminal służący do obsługi produktów płynnych. KKT podpisał już umowę z wykonawcą wartą 126 mln zł. Obecnie trwają także prace nad projektem terminala intermodalnego, do obsługi kontenerów. Równolegle powstaje raport środowiskowy dla tego przedsięwzięcia. Jako trzeci powstałby terminal masowych produktów sypkich.

Pierwszy z trzech, terminal masowych produktów płynnych miałby zacząć działać w IV kwartale 2018 roku. W całości port będzie zatrudniał bezpośrednio koło 100 osób, co generuje dodatkowo około 100-150 dodatkowych miejsc pracy wokół działalności portowej.

 

W pierwszym etapie inwestor chce stworzyć 12 zbiorników o pojemności ok. 52.600 m3, których obroty będą sięgały 600-800 tys. ton na rok. Przy zainteresowaniu ze strony kontrahentów, ten terminal mógłby się rozrosnąć się do 80-90 tys. m3 pojemności magazynowej i docelowo osiągnąć obroty nawet do 1,2 mln ton produktów. Takich wielkości niszczejący od dawna kozielski port nie widział od co najmniej kilku dekad. Spółka KKT planuje tylko i wyłącznie magazynowanie i przeładunek masowych produktów płynnych, np. metanolu, alkoholi, glikolu i paliw silnikowych - bez jakiegokolwiek mieszania.

 

W 2018 roku powinna się też rozpocząć budowa dwóch pozostałych terminali – kontenerowego i masowych produktów sypkich. Ten pierwszy miałby możliwość obsługiwania do 200 tys. TEU (TEU to objętość standardowego kontenera – ok. 39 m3). Drugi dysponowałby na początek blisko 11 tys. m2 na składowanie i przeładunki towarów sypkich na przestrzeniach otwartych i zakrytych.

Inwestycja jest szansą na reaktywację żeglugi w kozielskim porcie po kilkunastu latach zastoju. Inwestor zapewnia, że będzie stosował najbardziej nowoczesne i restrykcyjne rozwiązania w zakresie ochrony powietrza, wody, ziemi oraz emisji hałasu.

 

 Źróło: urząd miasta

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy