Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Grupa Azoty ZAK S.A. zdecydowało m.in. o dywidendach dla akcjonariuszy. Termin wypłaty ustalono na 30 lipca.

 

W ostatnim czasie nasza redakcja otrzymała wiele zapytań od posiadaczy akcji Grupy Azoty Kędzierzyn w odnośnie wypłat dywidend.

Otóż tematem tym zajęto się podczas ostatniego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna, które odbyło się 29 czerwca 2017.

 

Podczas zgromadzenia jednogłośnie podjęto kilka uchwał, a członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, który wyniósł 98931084,84 zł.

Ponad połowę tej kwoty - 51311574,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,90 zł na jedną akcję.

Natomiast 47619510,84 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 3 lipca , a termin jej wypłaty na 31 lipca.

 

Ponadto ZWZA podjęło uchwały powołujące członków rady nadzorczej na kolejną kadencję w składzie: Bogdan Tomaszek – przewodniczący, Anna Zarzycka-Rzepecka, Paweł Polański, Zbigniew Dziemidowicz, Michał Wrębiak i Artur Rafał Kamiński.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek

Biorą udział w konwersacji