Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. Z komunikatu KNF wynika, że aktywa „Twojej” SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

- Według sprawozdawczości na dzień 31 marca 2017 r., „Twoja” SKOK posiadała fundusze własne w wysokości minus 52 mln 647 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 2 mln 729 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 mln 269 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków „Twojej” SKOK wynosiły 170 mln 310 tys. zł - czytamy w komunikacie KNF.
Według KNF udzielona wcześniej w latach 2013-2015 r. pomoc finansowa „Twojej” SKOK przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Kasa Krajowa poinformowała 2 lutego 2017 r. „Twoją” SKOK i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej. W oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne 14 marca 2017 r. Komisja stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia „Twojej” SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie.
- W związku z decyzją KNF, zawieszającą działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od płatności z 20 maja 2017 r., wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta swoich klientów we wskazanej Kasie - poinformował ZUS. Jednocześnie zakład zaapelował do klientów pobierających świadczenia za pośrednictwem „Twoja” SKOK o pilny kontakt z placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego, na który przelewane są świadczenia.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy