Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu
Gazeta Lokalna Kedzierzyn Kozle:Docenić doświadczonych
Czterdziestokilkulatek – to obecnie w wielu firmach najbardziej stabilny element kadry. Ma już rodzinę, w tym „odchowane” dzieci, dom, samochód - czyli nie domaga się aż tak podwyżki, z miejscem pracy, albo i z danym stanowiskiem przeważnie związany jest od lat i nie zamierza już raczej wyjechać do Anglii. Czego najczęściej brakuje mu do tego, by być wymarzonym pracownikiem?

Dla wielu firm wcześniejsza emerytura lub świadczenie przedemerytalne były do niedawna najskuteczniejszym sposobem ograniczania zatrudnienia. Trendem było nawet wypychanie „starej” kadry po to, by zatrudnić młodych, nowoczesnych, świetnie wykształconych pracowników. Okazało się jednak, że przyjętym świeżo po szkołach specjalistom często brak doświadczenia, albo też po odbyciu krótkiego stażu opuszczali firmę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy za granicą. Coraz częściej więc przedsiębiorstwa cierpią na brak fachowców. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłu i usług. Problem w tym, że wiele z tych osób ma braki dość uciążliwe w obecnych czasach. Największą barierą jest zwykle nieumiejętność obsługi komputera, brak swobody w korzystaniu z Internetu, komunikatorów czy nieznajomość języków obcych. Niedawno zakończył się realizowany w sąsiednich województwach projekt „Dojrzałość Wykorzystuje Wiedzę”. Jego twórcy dzielą się obecnie swoim pomysłem, podpowiadając, gdzie i w jaki sposób można go zastosować. - W poprzednich latach pokutowała opinia, że w czterdziesto- czy pięćdziesięciolatka nie warto już inwestować, że osoby dojrzałe już nie potrafią i nie chcą się uczyć– opowiada Mariusz Chrapek, menadżer projektu i dyrektor sektora E-edukacji. – Sami pracownicy też nie starali się często o poprawienie kwalifikacji, a czując się zepchnięci na boczny tor chętnie szli na wcześniejsze emerytury. Dopiero później orientowali się, że nie była to przemyślana decyzja. Główną częścią projektu DWW były szkolenia pracowników w wieku 44+. Ich uczestnicy mogli uzyskać nowe umiejętności w zakresie nauki języków obcych, obsługi komputera, przedsiębiorczości, zarządzania, zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych czy mentorskich bądź też specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia były prowadzone metodą blended-learning. Połączono bezpośrednie spotkania z trenerami i konsultacje przez infolinię z e-learningiem, czyli nauką przez Internet. - W ten sposób można sprawnie podnosić kwalifikacje pracowników nawet w bardzo rozproszonych firmach czy instytucjach – tłumaczył Mariusz Chrapek. *** Krótko projekcie DWW Projekt „Dojrzałość Wykorzystuje Wiedzę” realizowany był w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, od lipca 2005 do końca marca 2008 r. Skierowany był do osób powyżej 44 roku życia, pracowników sektora przemysłu obronnego w województwach śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim, a później także do sektora kolejowego z województwa śląskiego. Informacje o nim znaleźć można na stronach www.dww.org.pl

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy