Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu
Gazeta Lokalna Kedzierzyn Kozle:Kędzierzynian nie zabrakło
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizował w Warszawie 38 Światowy Kongres Rolników zrzeszonych w Światowej Federacji Producentów Rolnych (IFAP). W kongresie uczestniczyli przedstawiciele ponad 115 organizacji z przeszło 88 krajów oraz 20 państw zaproszonych w roli obserwatorów. W stolicy nie zabrakło też reprezentantów powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W kongresie uczestniczyło około 400 delegatów z całego świata i prawie 2000 osób z Polski. Opolszczyznę, miasto i powiat kędzierzyńsko-kozielski reprezentowała około 30-osobowa grupa, w skład której weszli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Komorno oraz przedstawiciele lokalnych struktur Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Promowali oni nasz region m.in. poprzez rozprowadzenie wśród gości kongresu folderów reklamowych Kędzierzyna-Koźla oraz ulotek zapowiadających wrześniowy Puchar Europy w Triathlonie. Zespół Pieśni i Tańca Komorno wystąpił podczas oficjalnego otwarcia i na zakończenie kongresu. Nasi „eksportowi” tancerze zaprezentowali się w warszawskich Łazienkach, w Pałacu Kultury i Nauki, a na koniec w skansenie, położonym w miejscowości Kawenczyn.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy