Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu
Gazeta Lokalna Kedzierzyn Kozle:Spory o przebieg obwodnicy
Planowanej od kilku lat części obwodnicy Kędzierzyna-Koźla jeszcze nie zbudowano, a już wzbudza ona emocje. Skutków jej powstania najbardziej obawiają się mieszkańcy Cisowej i Miejsca Kłodnickiego.

Jedne z ostatnich konsultacji społecznych w sprawie budowy obwodnicy północnej miasta odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. Wzięli w nich udział przedstawiciele rad osiedlowych Miejsca Kłodnickiego i Cisowej. Ze względu na sprzeciw Lasów Państwowych nie przeszedł wariant społeczny obwodnicy omijający osiedla. Z oporami została przyjęta wersja zakładająca przecięcie ul. Szpaków – drogi łączącej Miejsce i Cisową. - Uważam, że wariant społeczny był najlepszy z możliwych, bo omijał nasze osiedla i prowadził przez niezamieszkałą część terenu. Poza tym łącznik miejski byłby o wiele krótszy, a tak będzie przechodził tuż za Miejscem Kłodnickim i osiedle będzie w kleszczach dwóch ruchliwych dróg – mówi Jerzy Rosenhof, przewodniczący Rady Osiedla Cisowa i radny powiatu Kędzierzyn-Koźle. Mieszkańcy dali zezwolenie na budowę obwodnicy przecinającej ul. Szpaków, ale postawili Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pewne warunki. Miało powstać bezkolizyjne rondo lub kładka dla pieszych, ewentualnie pod skrzyżowaniem miało prowadzić przejście podziemne. W odpowiedzi na sugestie mieszkańców spółka wykonująca projekt obwodnicy nadesłała raport z konsultacji społecznych, w którym sugerowała, iż budowa innego rodzaju skrzyżowania niż jednopoziomowe jest nieuzasadniona ekonomicznie. Mieszkańcy oburzyli się i wspólnie z kędzierzyńskim starostwem powiatowym wysłali petycję, w której optowali za budową wariantu społecznego obwodnicy bądź za ewentualną jej budową w okolicy obu osiedli, ale z uwzględnieniem bezkolizyjnego ronda. Odpowiedź, jaka nadeszła z GDDKiA w Opolu 6 maja, nie pozostawiała wątpliwości. Wariant społeczny został odrzucony ze względu na sprzeciw Lasów Państwowych - przyjęto drugą lokalizację w sąsiedztwie Miejsca Kłodnickiego i Cisowej. Nie przesłano natomiast odpowiedzi na temat sposobu rozwiązania kwestii skrzyżowania. Odpowiedzi na postulaty mieszkańców udzielił nam rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA. - Z informacji uzyskanych w wydziale planowania opolskiego oddziału wynika, że w okolicach Miejsca Kłodnickiego i Cisowej brane są pod uwagę dwa rozwiązania: rondo lub przejazd górą nad obwodnicą. Skrzyżowanie jest w ogóle wykluczone, więc mieszkańcy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci – mówi Michał Wandrasz.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy