Lokalna24 Kędzierzyn Koźle wiadomości z miasta i powiatu
Gazeta Lokalna Kedzierzyn Kozle:„Azoty” me widzę ogromne....
Konferencja naukowo-techniczna „60 lat kędzierzyńskiej fabryki urodzaju” w oddziale SITPChem była jednym z wydarzeń inaugurujących kędzierzyńsko-kozielskie Dni Chemika 2008. Prelekcje miały na celu przybliżyć historię, teraźniejszość, a także plany na przyszłość przemysłu chemicznego.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele byłych i obecnych pracowników ZAK SA oraz reprezentanci instytutów naukowo-badawczych współpracujących z „Azotami”. Zakłady przedstawiły własne pomysły na rozwój w oparciu o istniejące oraz planowane instalacje. Obecnie w ZAK trwa modernizacja istniejących aktywów z wykorzystaniem najlepszych technik i technologii. Zmiany dokonują się partiami, w poszczególnych częściach zakładu. - Musimy wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Nawet przy pełnej dbałości o stan techniczny instalacji, przy braku zmian powodujących ciągłą modernizację technologii, a tym samym zmniejszenia np. wskaźników zużycia kluczowych surowców i mediów, które przekładają się na ekonomikę produkcji, pozostawalibyśmy za konkurencją – mówi Eugeniusz Sutor, pełnomocnik zarządu i kierownik biura rozwoju ZAK SA. Ekonomia i przepisy Z tych też przesłanek wynika prowadzona obecnie duża inwestycja: unowocześnienie węzła produkcji kwasu azotowego poprzez budowę zupełnie nowej instalacji. - W ciągu alkoholi OXO, prócz prowadzonej modernizacji, chcemy zaingerować w bazę surowcową w kierunku wytworzenia nowych produktów. Ekonomika produkcji jest jednym z powodów obecnie wprowadzanych i przyszłych zmian realizowanych przez nas w obszarze produkcji – informuje Eugeniusz Sutor. Oprócz tego produkcja musi spełniać wymogi stawiane przez unijne przepisy, nie tylko w zakresie istniejącej technologii, ale także technik jej realizacji. - Przewagę ekonomiczną zyskuje się w wyniku wydłużenia łańcucha przetwarzania. Przy krótkim łańcuchu, bazującym na kupowanych półproduktach, nie można myśleć o znaczącym rozwoju, trzeba zabezpieczyć własną, stabilną bazę surowcową – mówi Eugeniusz Sutor. Podstawą gaz syntezowy Większość produktów ZAK SA bazuje na gazie syntezowym o różnym składzie procentowym wodoru, tlenku węgla i dwutlenku węgla. Stąd też narodził się pomysł zgazowywania węgla w nowoczesnej elektrowni, a także wykorzystania gazu koksowniczego z pobliskich Zdzieszowic. Na razie są dopinane na ostatni guzik sprawy biznesowe związane z nowymi technologiami. Jeżeli przedsięwzięcia dojdą do skutku i podwoi się liczba uzyskiwanego gazu syntezowego, to otwiera się droga nie tylko do modernizacji i intensyfikacji instalacji już pracujących w ZAK. Będą one podstawą do realizacji wizji rozwoju uzupełnionej nowymi, niewytwarzanymi dziś w „Azotach” produktami. Pomysły na unowocześnienie bazują na znanych powszechnie technologiach, a także w dużej mierze sięgają do własnych doświadczeń, często odłożonych na półkę i wykorzystywanych w sprzyjającym dla firmy momencie. - Przykładem wykorzystania własnego pomysłu jest mechaniczna granulacja nawozów, która znalazła uznanie nawet w oczach naszej konkurencji – mówi Eugeniusz Sutor. Mówiąc w dużym uproszczeniu, w zakresie szczególnego zainteresowania naszych zakładów jest grupa surowcowa, aktualne aktywa i ich modernizacja oraz wytwarzanie nowych konkurencyjnych produktów bazujących na własnych surowcach.

Ilość ocen (0)

0 na 5 gwiazdek
  • Brak komentarzy